Natuurnetwerk ligt op schema

Artikel delen

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Natuurpact. Tot 2027 moeten de provincies nog ruim 50.000 hectare natuur, ofwel 8% van het Natuurnetwerk realiseren. Sinds 2013 zijn de provincies zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk. Dit natuurnetwerk, dat voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het beoogde netwerk, dat in 2027 gerealiseerd moet zijn, heeft een omvang van 570.00 hectare. In 2011 was van dit netwerk 588.000 hectare – 88% – gerealiseerd. Tussen 2011 en 2016 is er nog 28.000 bij gekomen, 4% van het totale netwerk. In 2015 hebben de provincies 1.747 hectare aan grond verworven of ingericht, zo is te lezen in de tweede voortgangsrapportage. Tot 2027 rest nog de ontwikkeling van 52.000 hectare (8%) van het netwerk.