Beter in het Groen

Artikel delen

Via de Beter in het Groen-zoeker kan men zoeken waar er in de buurt iets in het groen te doen is. Van wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot kindertherapie en re-integratie in het groen. Allemaal in een natuurlijke omgeving. In een natuurgebied of juist dicht bij huis. Beter in het Groen zorgt ervoor dat het aanbod van zorg, sport, bewegen en welzijn in een groene omgeving beter vindbaar is. Het draagt bij aan meer activiteit van mensen in het groen, met alle positieve effecten die daarbij horen. Denk aan minder stress, meer bewegen en ontmoeten. Op heel veel plaatsen in Nederland zijn activiteiten en voorzieningen die stimuleren dat mensen meer in een natuurlijke omgeving zijn. Zo zijn er onder andere wandelgroepen onder begeleiding, natuurbeheergroepen, activerende belevingstuinen en initiatieven voor zorg(moes)tuinen. Voor al het aanbod op dit vlak is Beter in het Groen-zoeker ontwikkeld. De zoeker helpt ook om aanbieders van gezonde activiteiten en voorzieningen in het groen hun doelgroep beter te laten bereiken.

Bezoek www.beterinhetgroen.nl voor meer informatie.