MAC-methode: beproeven stabiliteit riolen

Artikel delen

Wanneer er maatregelen genomen moeten worden in rioolstrengen met een grote diameter, dan is renovatie door middel van een CIPP liner niet altijd mogelijk. Er zijn diverse alternatieve reparatie- of renovatiemogelijkheden op de markt beschikbaar. Om de juiste keuze te bepalen, richt de netbeheerder zich vaak voornamelijk op het lokaliseren van de zwakke plekken.
 
Het bekijken van de originele bouwplannen en een optische inspectie van de rioolstreng geven meestal onvoldoende informatie over de stabiliteit van de gehele streng zelf. Door middel van boorkernen kunnen de wanddikte en de materiaaleigenschappen van de buis bepaald worden, maar op welke locatie in de streng neem je deze boorkernen? Daarnaast wordt op basis van de meetgegevens uit de boorkernen een gemiddelde waarde gegenereerd die voor de gehele streng zou moeten gelden waarbij de vraag gesteld kan worden of dit representatief is.
Met het MAC-testsysteem kan de stabiliteit van man-toegankelijke riolen worden gecontroleerd op een niet-destructieve wijze. De MAC-methode kan ingezet worden in riolen van metselwerk en beton, mits de diameter (DN) minimaal 1.200 mm is. Deze methode kan tevens ingezet worden na renovatie- en reparatiewerkzaamheden om het resultaat en effect te meten. Bij het testen wordt met een drukcilinder zoveel kracht op de rioolwanden aangebracht, dat deze op gecontroleerde wijze enkele tienden van millimeters uit elkaar bewegen. Nauwkeurige sensoren meten de ontstane vervorming.
Door de manier waarop de MAC-methode wordt toegepast, kunnen zwakke locaties in de rioolstreng worden bepaald. Hierop volgend kunnen er doelgericht boorkernen worden genomen om de zwakke plekken in de streng verder te onderzoeken. De inzet van de MAC-methode zorgt er hierdoor mede voor dat er minder boorkernen genomen hoeven te worden. Met de meetgegevens is het zelfs mogelijk om met behulp van driedimensionale berekeningen de vervorming van de bodem om de buis heen te bepalen. Er kan dan worden bepaald of het nodig is om maatregelen te nemen met betrekking tot de buis zelf of dat er maatregelen genomen moeten worden betreffende de bodem om de buis heen. Daarnaast wordt duidelijk op welke locaties of zones deze maatregelen genomen moeten worden. Wanneer een renovatie of reparatie is uitgevoerd kan met de MAC-methode worden bepaald of het buis-bodem-systeem sterker is geworden en kan bepaald worden of de doelen zijn gehaald.
 
IKT Nederland – Instituut voor ondergrondse infrastructuur, www.ikt-nederland.nl