Opleiding Machinist Cultuurtechniek

Artikel delen

Het inrichten en onderhouden van onze buitenruimte is veel omvattend. Hiervoor worden vaak  verschillende vakgebieden beschreven, zoals Civiel techniek, infra of Grond-, Weg- en Waterbouw. De ene houdt zich vooral bezig met de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en viaducten terwijl de andere meer met dijken, waterlopen en bouwrijp maken bezig is. Steeds meer zien wij dat er combinaties gemaakt worden en dat er overlap plaatsvindt tussen de verschillende vakgebieden.
 
Een steeds belangrijkere factor in deze werken is het meer en vaker rekening houden met aangrenzende vakgebieden of integratie van groen en natuur. Het vakgebied Cultuurtechniek speelt hier precies op in. Letterlijk is Cultuurtechniek: ‘de techniek die toegepast wordt om de gebruikswaarde van grond en terreinen in de buitenruimte te verbeteren en/ of te behouden’. Een cultuurtechnieker is dan ook een persoon die brede kennis heeft van alle genoemde vakgebieden en de verbanden hiertussen goed kan leggen.
De kennis en kunde van de mensen die zich bezighouden met de buitenruimte zal dan ook steeds breder moeten zijn om voldoende te kunnen inspelen op de problematiek van de vele facetten. Machinisten van grondverzetmachines krijgen steeds vaker te maken met al deze verschillende facetten in het uitvoeren van werken in de buitenruimte. De machinist van de toekomst zal dan ook meer allround moeten zijn en kunnen in spelen op de verscheidenheid van aspecten in de aanleg en onderhoud van de buitenruimte.
 
Breed inzetbaar
Een Machinist Cultuurtechniek is iemand die naast het ‘gewone grondverzet’, vele andere technieken beheerst en zich bewust is van zijn omgeving. Aanneembedrijven en opdrachtgevers  hechten dan ook steeds meer waarde aan machinisten die breed inzetbaar zijn, hun vak verstaan en oog hebben voor de complexiteit. Daarnaast zijn het maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot, onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Efficiënt en effectief gebruik van grondverzetmachines  leidt tot minder milieuvervuiling en  lagere onderhoudskosten. Het ‘Nieuwe draaien’ is dan ook cruciaal en zorgt voor bewustwording met betrekking tot het reduceren van kosten voor brandstof en onderhoud. Hiermee neemt de machinist zijn verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van zijn werk en voor zijn omgeving.
 
Met de opleiding Machinist Cultuurtechniek en de cursus Het Nieuwe draaien komt IPC tegemoet aan de (toenemende) vraag naar de Allround machinist grondverzet die verantwoord en duurzaam werkt. Meer informatie: j.van.apeldoorn@ipcgroen.nl. Of kijk op www.ipcgroen.nl.