Voordelen langzaam groeiende grassoorten

Artikel delen

Een derde minder maaibeurten. Dat scheelt behoorlijk in de onderhoudskosten voor gemeenten die hun gazons in parken, grasstroken in bermen en op dijken en sportvelden moeten maaien. Financieel aantrekkelijk en tegelijk een duurzame oplossing, omdat sprake is van minder energieverbruik, uitlaatgassen en productie van biomassa. Allemaal dankzij langzaam groeiende grasmengsels van Barenbrug.
 
Less Mowing Technology (LMT) voor grassoorten is één van de belangrijke innovaties in gras. ‘Maar zo hebben wij voor elke toepassing het juiste mengsel, meer dan 200 stuks’, benadrukt Jan van den Boom, account/productmanager van Barenbrug Holland BV. De gedachte ‘gras is gras’ moet volgens de specialist zo snel mogelijk verdwijnen bij opdrachtgevers en aannemers. ‘Er zijn wereldwijd meer dan 8.000 soorten gras. Daar maken wij op basis van eigen research en development, met de ervaring van 30 vestingen in negentien landen, doeltreffende mengsels van. Daarbij is een goedkoop weidemengsel echt iets anders dan een topper, zoals langzaam groeiend gras. Of gras dat minder water nodig heeft en zo droge zomers overleeft of gras dat tot 3 mm kan worden gemaaid voor greens van golfbanen. Wat te denken van gras dat heel breed wortelt en zo bestand is tegen slidings op een voetbalveld, waarbij het gras kan doorgroeien op zo’n plek. Zo kan ik allerlei toepassingen opsommen van SOS gras voor supersnel herstel van grasmatten tot zoutresistente mengsels voor wegbermen. Men kan een keuze maken in gras. En die keuze bepaalt de kwaliteit en zeker ook de beheerkosten van gazon of sportveld.’
 

Beheerkosten
Juist die beheerkosten vormen de crux voor het duurzame Mow Saver, een assortiment grasmengsels op basis van de LMT technologie. ‘Wij hebben dit type als pilot geleverd voor de grasvelden in de openbare ruimte in een nieuwbouwwijk in België. Dat is bijzonder fraai geworden, aldus de reacties van de bewoners. De keurige staat van het groen in hun wijk valt de mensen op. Voorts hebben wij vorig jaar ook een pilot gehad op honkbal- en softbalvelden in Den Bosch. Daar dacht de beheerder in zijn bestek 21 keer te moeten maaien in het seizoen, dat werd slechts elf à twaalf keer. Bovendien is er minder onkruidgroei en maaiafval. Met die resultaten worden daar nu ook voetbalvelden doorgezaaid met dit mengsel.’
 
33% Maaibesparing
Van den Boom tekent er direct bij aan dat Mow Saver in eerste instantie is ontwikkeld voor extensief betreden grasvelden. Voor intensief bespeelde grasmatten worden namelijk bijvoorbeeld de algemeen toegepaste mengsels met Zelfherstellend Engels Raaigras (RPR) ingezet. ‘Onze insteek was bijvoorbeeld dat gazon in een park, het gras op een dijklichaam of in de wegbermen. Hoe prettig is het als je dat 33% minder vaak hoeft te maaien. Het blijkt ook dat kort gras in een park extra uitnodigt tot recreatief gebruik. Kleedje uitspreiden en picknicken. Deze grassoort past prima in de ambitie van steden en dorpen op hun publieke ruimte te vergroenen en toch de kosten beperkt te houden. Inmiddels hebben wij al vijf LMT mengsels voor de markt beschikbaar, omdat langzaam groeiend gras in veel toepassingen interessant is. Zelfs de professionele greenkeepers hebben de grassoort ontdekt voor de fairways die zo minder gemaaid hoeven te worden. De LMT grasmengsels hebben ook het Green Earth label en NL Green Label, met aandachtspunten als minder waterverbruik, minder meststoffen, minder productie biomassa, minder pesticiden en minder maaien. Zo kunnen gemeenten hun duurzaamheidsambitie waarmaken.’
 
Ontwikkeling
Overigens kost het veel tijd om die mengsels te ontwikkelen; gemiddeld vijftien jaar. Dat is een heel proces van kruisen, selecteren – 95% valt af – proefnemingen, testen en beoordelen, kwalificatie voor internationale grasgidsen, et cetera. ‘Overal ter wereld zijn wij met innovaties bezig omdat er verschillende klimaatzones zijn. In Nederland is dat bij onze vestiging in Wolfheze. Belangrijke thema’s zijn naast groeisnelheid, zaken als betredingsdichtheid, ziekteresistentie, schaduw-zon verschillen en droogtetolerantie. Hebben wij eenmaal een topper voor een bepaalde toepassing, dan doet dat grasmengsel het op alle ondergronden in Nederland goed. Een gazon of grasmat staat of valt niet bij het hoogwaardige grasmengsel, maar bij de juiste keuze daarvan, het adequate beheermanagement en goede messen van de (robot)maaier. Helaas zie je in bestekken veel te vaak dat geen specifieke grassoort wordt vastgelegd en dan zaait de aannemer het goedkoopste weidemengsel in. Als Barenbrug hopen wij dat opdrachtgevers gaan beseffen dat ze daarmee de natuur de vrije hand geven, met woekerend gras en onkruid en een laagwaardige betredingskwaliteit. Dat kan nooit de bedoeling zijn.,
 
Keuze-app
Jan van den Boom wijst in dit verband op de speciale app die Barenbrug heeft ontwikkeld om te helpen bij de keuze uit de 200 grasmengsels: ‘Download deze app van onze website. Daarmee wordt meteen duidelijk dat elke toepassing een eigen grasmengsel vereist. We willen ondersteunend zijn. Meer doen dan graszaad verkopen. Als men er niet uitkomt, kan men altijd bij ons aankloppen voor advies. Ook onze dealers die onze graszaden leveren, hebben de nodige kennis om tot een verantwoorde keuze te komen. Met een zaadtopper van ons krijgt u een grastopper.’
 
Informatie: www.barenbrug.nl