Groen spelen is gezond

Artikel delen

In Voorschoten wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een natuurspeeltuin waarbij een kinderpanel inbreng heeft. Tijdens de presentatie van het ontwerp bleek dat ieder kind – van peuterplek met modderkeuken tot eiland met moeraspad – in de Natuurspeeltuin de juiste speelomgeving zal kunnen vinden. Ook aan kinderen met een beperking is gedacht bij het uitwerken van het gepresenteerde ontwerp. Het grootste gedeelte van de speeltuin zal toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kinderen in een rolstoel. Alle vijf speelwerelden zullen grotendeels rolstoeltoegankelijk worden gemaakt door de aanleg van (half)verharde paden. Bij de peuterplek kunnen de allerkleinsten vooral zintuigelijke ervaringen opdoen in de modderkeuken, bij de aardbeienbak en met een waterpomp. Er komt een speelbos met veel los materiaal om zelf een hut of schuilkuil te bouwen, te klimmen en te slingeren in de bomen en jezelf goed te kunnen verstoppen. De strandwal heeft hoogteverschillen, een tien meter lange tunnel en een natuurlijke waterloop. Het favoriete onderdeel van de leden van het kinderpanel: een eiland met verschillende oversteekmogelijkheden, een dwaalbos en natuurvriendelijke oeverbeplanting/moerasgebied. En tenslotte komt er een boomgaard waar kinderen zelf fruit kunnen plukken en dit ontspannen op kunnen eten in een hangmat.