Filter voor dieselkranen Rotterdamse haven

Artikel delen

Het bedrijf Diemma heeft in samenwerking met de milieudienst in Rijnmond en een op- en overslagbedrijf een filter ontworpen voor dieselkranen. Deze filters zorgen ervoor dat de gezondheid van medewerkers van de haven verbetert en de schadelijke uitstoot verminderd wordt. Bij een experiment op een drijvende kraan werd de uitstoot voor bijna de helft gereduceerd, waardoor de uitstoot ver onder de milieunorm blijft.
 
Cijfers van de GGD Rotterdam Rijnmond laten zien dat de Rotterdammers, in vergelijking met de rest van Nederland, veel kampen met gezondheidsproblemen. Door de filter wordt de zogeheten NOx – uitstoot, dat vrijkomt bij de verbranding van diesel, stevig gereduceerd. NOx is een stofje dat smog veroorzaakt, de luchtwegen irriteert en de ozon aantast.
Edwin de Bree van Diemma: ‘Deze doorbraak maakt de Rotterdamse haven allereerst een stuk arbeidsvriendelijker. De hoge uitstoot van NOx zorgt voor directe gezondheidsproblemen en dit filter zorgt voor een sterke reductie van het stofje dat dit veroorzaakt. De onderzoeken om dit te reduceren lagen er al, maar nu brengen we het in de praktijk.’ Diemma hoopt dat het gebruik van de filters snel gaat groeien. ‘Als meer bedrijven deze filters gaan gebruiken betekent dat een enorme positieve impact op de gezondheid van elke Rotterdammer.’
Ook het financiële aspect is duurzaam. Moest een bedrijf eerst een geheel nieuwe motor kopen om te kunnen voldoen aan de milieunorm; de filter is een veel goedkopere investering. De Bree: ‘Waar we alles aan gedaan hebben, is het filter duurzaam te maken voor het milieu, voor de arbeiders en ook voor de ondernemers die moeten voldoen aan de milieunorm.’
 
Diemma BV, www.diemma.com