Stiller beton

Artikel delen

Voor de verdere ontwikkeling van geluidarmere betonwegen zijn in de gemeente Eindhoven proefvakken aangelegd in de busbaan op de Huizingalaan. Voor busbanen hanteert de gemeente Eindhoven een standaardconstructie met een oppervlak van uitgeborsteld beton en een dikte van 25 cm.
 
In de busbaan op de Huizingalaan, tussen de rotonde met de Rijssellaan en de kruising met de Roubaixlaan, zijn twee proefvakken aangelegd van elk 50 meter lengte. Het eerste proefvak heeft een oppervlak van Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) met een korrelgrootte van 3-5 mm en een uitborsteldiepte van 1 mm.
Op het tweede proefvak is eerst de standaardconstructie aangelegd zonder uit te borstelen. In plaats van uitborstelen is een textuur aangebracht door middel van grinding. Dit wegdektype staat bekend onder de naam ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS) en stamt uit de Verenigde Staten. Het NGCS bestaat uit een combinatie van langsgroeven (grooving) en diamantslijpen (grinding). Er wordt een negatieve textuur geslepen met telkens één grove diepe groef en vier fijne ondiepe groefjes.
 
Geluidmetingen
Op deze proefvakken zijn in het najaar van 2016 CPX-, en in het voorjaar van 2017, SPB-metingen uitgevoerd. Aangezien de proefvakken in elkaars verlengde liggen, kon de geluidsemissie van dezelfde voertuigen op de verschillende texturen worden vastgelegd. Voor deze metingen werd met behulp van verkeersmaatregelen al het verkeer over de busbaan geleid.
Tijdens een themabijeenkomst Stiller beton op 11 mei 2017 werd ingegaan op de uitvoering van de proefvakken (betontechnologisch en de grinding-methode) en op de resultaten van de geluidmetingen. Met name de ‘grinding-structuur’ leverde een aanzienlijke geluidsreductie op: -4 dB(A). Ook het Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton levert een geluidsreductie op ten opzichte van het Standaard Uitgeborsteld beton (0-22) dat de gemeente hanteert voor busbanen.
 
De door de inleiders gehouden presentaties zijn te vinden op:
http://www.betoninfra.nl/kennis/kennisplatform-betonwegen/themabijeenkomst-2017-stiller-beton