Circulaire ambitie in kleine stappen

Artikel delen

De ambitie is duidelijk; in 2050 moet Nederland een volledig circulaire economie hebben. De bouwsector draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid, vooral omdat deze sector méér dan de helft van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening neemt. Civieltechnisch adviesbureau Consul Infra Group B.V. startte in 2015 met het uitdenken van een eigen aanpak en positie in de circulaire economie.

Onderweg naar een circulaire economie heeft de overheid de eerste stap gezet en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie opgesteld. De volgende stappen moet de bouwsector echter zelf vormgeven. ‘Laten we onszelf niet wijsmaken dat het hier om een tweestappenplan gaat! Wij zijn er van overtuigd dat deze ambitie waar te maken is, maar dat het zal gaan in meerdere kleine, concrete stappen’, aldus Maikel Schroën, directeur Consul Infra Group B.V.
Consul Infra Group B.V. startte in 2015 met het uitdenken van een eigen aanpak en positie in de circulaire economie. ‘We analyseerden onze branche, de civiele techniek, benoemden de belemmeringen voor verandering en kwamen tot de conclusie dat de bedrijven in de keten relatief slecht verbonden zijn en maar beperkt samenwerken. Daarnaast werkt onze branche van oudsher niet transparant en weten we zelden waar de rest van de markt feitelijk mee bezig is.’

Tenderspot
Om verschillende van deze belemmeringen weg te nemen lanceerde Consul Infra Group B.V. in februari 2016 het digitale platform Tenderspot: www.tenderspot.nl. Het platform stimuleert maximale transparantie door één netwerk te vormen van bedrijven binnen de civiele keten. Het platform maakt de ingevoerde projecten en bijbehorende werkzaamheden voor iedere aangesloten partij inzichtelijk. Vervolgens worden de vraag en het aanbod van de verschillende projecten op elkaar afgestemd.
Zo wordt – voor projecten van verschillende aannemers –  inzichtelijk welke tekorten of overschotten er zijn aan grondstoffen, materiaal en personeel. Nabijgelegen projecten kunnen op deze manier gebruik maken van elkaars faciliteiten en besparen op logistiek, vervoer, proces en mankracht. Maikel Schroën: ‘Met Tenderspot creëren we branche-breed ‘werk met werk’: een unicum in de civiele techniek!’
Hij vervolgt: ‘Bij Consul Infra Group B.V. geloven we dat grote ambities worden gerealiseerd in kleine concrete stappen – en niet met het uitspreken van nog meer ambities. Door actief samen te werken en de markt inzichtelijk te maken, zetten we de tweede stap in het realiseren van onze circulaire ambitie. We kijken er naar uit om – met onze partners – ook de derde, vierde en daaropvolgende stappen te nemen!’

Het gezamenlijk werken op één platform en het transparant maken van vraag en aanbod stelt de civiele techniek in staat concrete stappen te zetten naar een circulaire economie. Deze stappen zijn relatief gemakkelijk te nemen, hebben een grote impact en leveren ook financieel resultaat op. Een beter begin aan een circulair ambitie kun je niet maken!

Consul Infra Group B.V., www.consulinfra.nl