Hoogwaardig granulaat

Artikel delen

Bij Heros Sluiskil BV wordt er jaarlijks 650.000 ton AEC-Bodemas opgewerkt tot bouw- en grondstof. Traditiegetrouw als bouwstof/funderingsmateriaal in de wegenbouw, maar ook in toenemende mate als hoogwaardig granulaat, granova® genaamd. Dit granulaat is geschikt voor de beton-, asfalt- en keramische industrie.
 
De bij de opwerking vrijkomende waardevolle grondstoffen, zoals non ferro metalen (koper, messing, aluminium) en ferro metalen (ijzerschroot) zijn bestemd voor onder andere de staalindustrie. Met de introductie van granova® is er een duurzaam alternatief voor primaire grondstoffen in beton op de markt gekomen.
Granova® is een doorontwikkeling van de KOMO-gecertificeerde bouwstof AEC-bodemas. Deze secundaire grondstof is uitermate geschikt om zand en grind te vervangen in beton. Het is leverbaar in verschillende fracties, met als basis 0-12 mm en 2-12 mm. Andere afgeleide fracties kunnen op aanvraag geproduceerd worden. In een speciaal hiervoor ontwikkelde installatie worden de korrels opgeschoond en op de juiste maat afgezeefd. Het gehele proces wordt hierbij constant gemonitord.
Granova® is een KOMO gecertificeerd, secundair toeslagmateriaal. Als grondstof wordt de in eigen installaties geproduceerde en gecertificeerde AEC Bodemas gebruikt. Het is uitermate geschikt om tot 50% aan primaire grondstoffen, zoals zand en grind te vervangen bij de productie van niet constructief beton zoals: depotblokken, tegels, stenen, banden en vloerplaten. Tevens is het geschikt als toeslagstof in asfalt. Granova® is als eerste in Nederland voorzien van het KOMO productcertificaat volgens BRL 2507.
 
Heros Sluiskil BV, www.heros.nl