Weer uitstel

Artikel delen

Nu de economie weer snel aantrekt slibben de wegen weer dicht. Zelf mag ik regelmatig aansluiten op de A12 vanaf de grens naar Zevenaar. En ’s avonds sta je op de terugweg weer vast tussen Arnhem en Zevenaar. Oorzaak: de hele A12 is inmiddels verbreed vanaf Den Haag tot Arnhem. Vervolgens gaat deze over in een karrenspoor richting Ruhr-gebied, waar circa tien miljoen mensen wonen. Het laat zich raden wanneer de Duitsers weer eens een feestdag hebben (in de lente werken ze nauwelijks, heb ik wel eens de indruk), dan staat het tot diep in Duitsland vast. En dan reken ik nog niet eens de normale spitsuren, pechgevallen en ongelukken mee.
 
Ik stel me al circa tien jaar de vraag waarom dit wegdeel niet wordt verbreed. Dat heeft te maken met de doortrekking van de A15 naar de A12. Pas dan wordt de weg verbreed. Nou, wordt er volgens mij al sinds 30 v. Chr. gepraat over die doortrekking, maar de procedures worden eindeloos gerekt. Volgens mij heeft alles en iedereen al meerdere keren zijn zienswijzen mogen inbrengen en talrijke adviesbureaus zijn inmiddels al schatrijk geworden van alle milieu-effectrapportages.
En wat lees ik op 14 juni in de krant? De Raad van State gaat de 62 bezwaren tegen verlenging van de A15 dit jaar niet behandelen. Het dreigende uitstel is het gevolg van juridische onduidelijkheid. De Raad van State heeft de hulp van het Europese Hof van Justitie ingeroepen. Nederland heeft vorig jaar nieuwe maatregelen aangekondigd om de uitstoot van stikstof te verminderen. De vraag is echter of die maatregelen goed genoeg zijn om te voldoen aan Europese regels. De Raad van State heeft daarom het Europese Hof van Justitie gevraagd daar een antwoord op te geven. Dat antwoord moet er uiterlijk over een jaar zijn. Ja: een jaar! Tot dat moment zal de Raad van State zich niet buigen over bezwarenzaken, waarin stikstofuitstoot een rol speelt. De uiterste opleverdatum van 2023 (ja, dan al!), komt hiermee in gevaar.
Inmiddels sluiten we weer dagelijks aan in de stinkende file die veel meer stikstof uitstoot dan verkeer dat gewoon door kan rijden. Maar daar houden ze natuurlijk geen rekening mee. En dat de Betuwelijn al jarenlang hetzelfde tracé volgt door onder meer het natuurgebied bij Pannerden, zijn we blijkbaar ook al vergeten. En zo modderen we op veel meer plaatsen in Nederland maar door. Wordt het niet tijd dat we in dit land een stuk slagvaardiger worden? Dan kan ik nog net voordat mijn rijbewijs vanwege mijn leeftijd wordt ingevorderd over dat nieuwe stukje asfalt rijden.
 
Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur GWW-Totaal