Gert Peek erelid MKB INFRA

Artikel delen

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft onlangs in Veenendaal besloten haar vertrekkend vice-voorzitter/bestuurslid Gert Peek te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen reikte de bijbehorende versierselen tijdens de Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA aan hem uit.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is onder luid applaus Gert Peek benoemd tot erelid van MKB INFRA. De voorzitter van MKB INFRA, Philip van Nieuwenhuizen, bedankte hem tijdens de ledenvergadering voor zijn grote verdiensten in de afgelopen jaren voor de vereniging. MKB INFRA kent in haar elf-jarig bestaan slechts twee andere Ereleden.
Als blijk van waardering voor zijn verdiensten gedurende vele jaren voor de gww-sector in het algemeen en MKB INFRA in het bijzonder, kreeg Gert Peek het bij het Erelidmaatschap horende gouden insigne opgespeld. Ook kreeg hij de Oorkonde behorend bij het Erelidmaatschap uitgereikt door de voorzitter van MKB INFRA.
 
Vanaf het eerste uur
Gert Peek legt na een periode van elf jaar het bestuurslidmaatschap en vice-voorzitterschap van de vereniging neer wegens de inmiddels reeds enige tijd geleden bereikte pensioengerechtigde leeftijd. Peek zette in het voorjaar van 2005 de eerste schreden tot het oprichten van een echte mkb-vereniging in de gww sector. Samen met een paar mede-initiatiefnemers werd op 29 juni 2006 de vereniging voor infrabedrijven MKB INFRA opgericht. Peek is vanaf het begin bestuurslid van deze vereniging geweest, eerst als secretaris, later als vice-voorzitter.
Gert Peek kreeg veel lof toegezwaaid voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren mede sturing heeft gegeven aan de organisatie. Zijn wijze van aanpak, gekenmerkt door zelfverzekerdheid, eerlijkheid, loyaliteit, goed beargumenteerde visie, het nakomen van afspraken, begrip tonen voor anderen en doorzettingsvermogen worden zeer gewaardeerd.
Peek vervulde vanuit MKB INFRA vele bestuurlijke functies, zo was hij voorzitter van de besturen van de opleidingsorganisaties VESIN en SPG-Utrecht, heeft hij ACA GWW (adviescentrum voor aanbestedingen) nieuw leven ingeblazen en was hij voorzitter van de jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward. Daarnaast vervulde hij namens MKB INFRA een aantal bestuurlijke functies binnen de koepel Aannemersfederatie Nederland.