Onderhoud kunstwerken baart zorgen

Artikel delen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich er ernstig zorgen over: het onderhoud aan het wegennet en vooral aan kunstwerken is aan opdrachtgeverskant nog altijd een ondergeschoven kindje. Volgens TLN-voorzitter Arthur van Dijk neemt daardoor de kans toe dat meerdere bruggen of tunnels abrupt uitvallen, met als gevolg dagenlange blokkades en fikse economische schade. Van Dijk steunt daarom volledig het pleidooi van Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen voor meer urgentie bij de vereiste beslissingen voor onderhoud, renovatie en vervanging.

“Bouwbedrijven, groothandelaren en retailers zijn afhankelijk van een efficiënte organisatie van hun goederenstromen. Die komen allemaal knarsend tot stilstand als belangrijke knooppunten niet goed onderhouden worden”, waarschuwt Van Dijk in een gemeenschappelijk bericht dat ANWB, Bouwend Nederland, Evofenedex en TLN op 21 juni aan politiek Den Haag stuurden. De brancheorganisaties besloten daartoe op basis van de uitkomst een onderzoek dat ingenieursadviesbureau Sweco deed in opdracht van Bouwend Nederland. Het onderzoek naar het effect van gelijktijdige afsluiting van een aantal belangrijke oeververbindingen in de regio Rotterdam, toont aan dat de filekosten voor het wegverkeer dan enorm zijn. In heel het Rijkswegennet lopen tientallen bruggen en tunnels het gevaar uit te vallen.
 
Lapwerk
Van Dijk: “Onze primaire boodschap is dat wij ons als TLN zorgen maken over de staat van bruggen en tunnels in het hoofd- en onderliggende wegennet. Omdat als het misgaat, het vrachtverkeer daarvan vaak als eerste de nadelen ondervindt. Zoals dat gebeurde bij de Merwedebrug, maar ook recent bij andere bruggen. Dat is de reden dat we dit initiatief van Bouwend Nederland steunen. Want we maken ons zorgen dat wegbeheerders vanwege kostenbesparing niet goed in beeld hebben wat er echt aan onderhoud moet gebeuren, met als gevolg telkens lapwerk en het risico dat er plotseling iets misgaat en er een stuk weg moet worden afgesloten.”
 
Creatief
Van Dijk pleit er ook voor dat TLN bij grote onderhoudsprojecten in een vroeg stadium betrokken wordt bij de uitvoering: “De renovatie van de Velsertunnel is een mooi voorbeeld van waar dit gebeurde. Dat leidde ertoe dat er een rijstrook speciaal voor vrachtverkeer kwam. Onze achterban was daar ook heel tevreden over. Maar standaard is die aanpak dus nog niet.” In dit verband vindt hij het een goede ontwikkeling dat de wijze waarop een project wordt uitgevoerd door wegbeheerders steeds meer wordt neergelegd bij de aannemer: “In nieuwe contractvormen spelen aannemers hierin een steeds grotere rol. En vaak blijkt dat die ook creatiever zijn in het bedenken van een aanpak die het minst verstorend is.”
 
Gezamenlijk platform
Hij geeft ook aan dat TLN en Bouwend Nederland op een gezamenlijk platform nadenken over het verder verbeteren van de logistiek rond grote bouw- en infraprojecten, om zo het aantal bewegingen van het bevoorradingsverkeer verder te beperken en de doorstroming te verbeteren. Een ander punt van aandacht op dit platform is hoe de communicatie over tussentijdse wijzigingen tijdens de uitvoering van projecten nog beter en vooral real time kan: “De uitdaging is dat als zich wijzigingen voordoen die ook meteen kunnen worden geïntegreerd in de planningsystemen van onze leden. Dat gebeurt al wel, maar alles wat daar nog extra aan kan worden gedaan is winst omdat het de verkeershinder verder beperkt.”
 
Bron: Bouwend Nederland