Bestrijding van Berenklauw

Artikel delen

Van gemeenten tot golfbaaneigenaren, van groenvoorzieners tot wegbeheerders, niemand ontkomt meer aan het onkruid ‘Berenklauw’. In de media is al ruimschoots aan bod gekomen dat deze invasieve soort de omgeving overheerst en ernstige schade aanbrengt aan planten, biodiversiteit en culturele omgeving. Deze beruchte woekeraar verdrijft op den duur ook de inheemse planten, met alle gevolgen van dien.

 
Allerlei behandelmethoden worden genoemd: maaien, graven, gif en nog veel meer. Maar welke manier is nu daadwerkelijk doeltreffend en milieuvriendelijk? Heatweed weet dat kennis hierbij van belang is en heeft een bewezen effectieve en innovatieve oplossing ontwikkeld. Met het gif verbod in ons achterhoofd, bieden wij u het beste antwoord op de EU-richtlijn 1143/2014: ‘…Iedere terreineigenaar is verplicht om de invasieve soorten op de EU-lijst te bestrijden…’. Dit antwoord heet: Invasieve Soorten Reductie Programma, afgekort ISRP.
Een korte introductie van ISRP:

  • Het Invasieve Soorten Reductie Programma bestaat onder andere uit een online monitoring systeem dat u direct toegang geeft tot (wetenschappelijk) bewezen methoden per plantensoort, om invasieve soorten te beheersen en in de nodige gevallen uit te roeien.
  • Naast deze gebruiksvriendelijke online omgeving, wordt er ondersteuning geboden door middel van een theorie- en praktijktraining die van belang is om het gewenste resultaat te behalen.
  • Als laatste is het uiteraard van belang het juiste materiaal te gebruiken om deze woekeraars succesvol in te kunnen dammen. Heatweed heeft een ISRP Spear ontwikkeld, die speciaal gericht is op het bestrijden van de invasieve soorten.

 
Op GroenTechniek Holland en de Dag van de Openbare Ruimte geeft het bedrijf u graag nader informatie over ISRP.
 
Heatweed
www.heatweed.com
Standnr. GroenTechniek Holland: 3.19
Standnr. Dag van de Openbare Ruimte: 4.2.26.