Toekomstige vakman beheerst integrale werkwijze

Artikel delen

IPC Werkt sluit aan bij deze marktwens

Om al het werk in de grond-, weg-, en waterbouw en cultuurtechniek aan te kunnen, zijn duizenden medewerkers nodig. Mensen met een diploma, vakmanschap en passie voor het werk. Maar… wel het juiste vakmanschap, dat aansluit op de ontwikkelingen en vragen uit de markt. Want van de vakman van nu en morgen wordt een integrale werkwijze in de buitenruimte verwacht. Precies datgene wat IPC Werkt als nieuwe opleider in GWW en cultuurtechniek helpt te bewerkstelligen.. Tevens stimuleert IPC Werkt de instroom van (vak)mensen in de sector en voorziet werkgevers hiermee van kundige medewerkers.
 
IPC Werkt is een broertje van IPC Groene Ruimte, bedrijfsopleider in de groene sector. De nieuwe opleidingstak richt zich volledig op de GWW en cultuurtechniek. De ambitie is om bij te dragen aan het behoud van vakmanschap door het ontwikkelen van mensen in de sector. Dit doet IPC Werkt middels trainingen en opleidingen van werkenden maar ook van schoolverlaters. Zo wil IPC Werkt via een leer-werktraject samen met werkgevers een nieuwe generatie machinisten opleiden. Aan de bedrijven wordt direct inzetbaar, vakkundig personeel beloofd. Wie de opleiding volgt, is verzekerd van een baan. Dit maakt het voor alle partijen interessant.
 
Natuur en groen worden steeds belangrijker in de publieke ruimte en GWW-sector. Dat impliceert onder andere dat medewerkers in de GWW en cultuurtechniek gevoel voor en kennis van de buitenruimte moeten bezitten. “De stratenmaker met vaardigheden inzake beplanting, boomwortels, waterbeheer etc. De machinist op een graafmachine met knowhow van bodemsoorten, draagkracht, parkaanleg. De loonwerker met kennis van zaken als milieuverantwoord ondernemen, aanbesteden, RAW-bestekken en projectorganisatie Grijs en groen geïntegreerd,” vat Johan van Apeldoorn kort samen.
 
Verstand van beide werelden
Johan van Apeldoorn is verantwoordelijk voor IPC Werkt. “IPC Groene Ruimte bestaat al meer dan 75 jaar als het gaat om het verhogen van kennis in de groensector. Het groenonderwijs voor 15.000 cursisten per jaar. Aan de andere kant van het spectrum zitten de grijze opleidingen voor bijvoorbeeld wegenbouw. Echter, juist het snijvlak van die sectoren wordt steeds belangrijker als gevolg van meer en meer aandacht voor natuur en groen binnen die grijze sector. IPC Werkt richt zich op de vaardigheden van GWW en cultuurtechniek waarbij die integratie van toepassing is. Medewerkers en bedrijven met verstand van beide werelden.”
 
Volgens Van Apeldoorn is er een grote vraag naar arbeidskrachten met die brede blik op de buitenruimte. De uitdaging is dan ook het potentieel aan gemotiveerde arbeidskrachten die graag buiten werken klaar te stomen voor de sector. Jongens die bijvoorbeeld zijn opgeleid voor de agrarische sector of loonwerk, die verder willen of een bredere afwisselende werkomgeving zoeken. “Je ziet ook dat groenondernemers vaker infraklussen krijgen en infra/grondverzetbedrijven in hun werk kennis moeten hebben van groen en natuur. Wij kunnen die bedrijven helpen om hun personeel te professionaliseren op deze terreinen. Want één ding is zeker: met voldoende kennis en vaardigheden help je de sector en je bedrijf vooruit.”
 
Nieuwe generatie
“Samen met (leer)bedrijven werken wij aan het fundament: een goed opgeleide nieuwe generatie vakmensen. Vakmensen voor de grijze sector met voldoende affiniteit voor de omgeving. We doen dit onder meer door schoolverlaters een kort opleidingstraject aan te bieden mét baangarantie. Met een sleutelrol voor de vele leerbedrijven binnen de cultuurtechniek. Dankzij een hoger kennisniveau van medewerkers gaat de uitvoeringskwaliteit bij bedrijven omhoog en kunnen zij zich ook professioneler opstellen in ontwikkelingen en uitvoering van specifieke contractvormen en MVO-ondernemen. Het hogere kunde/kennisniveau is bovendien een doeltreffend antwoord op de alsmaar groeiende duurzaamheidsambities van opdrachtgevers.”
 
“Onze insteek is om vaklieden af te leveren. Dat doe je niet op een achternamiddag,” weet Van Apeldoorn. “Dat vergt opleidingen en trainingen van goede kwaliteit en vooral opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften van de bedrijven in de GWW en cultuurtechniek. In sommige gevallen is het zinvol een maatwerk training/opleiding te organiseren. Een maatwerktraject kan binnen een organisatie vaak net die verandering en beweging teweeg brengen die een organisatie nodig heeft.”
 
Diploma binnen half jaar
Waar binnen een BBL opleiding jongeren pakweg voor de helft algemene vakken krijgen en zo’n kwart aan vakinhoudelijke kennis (naast een kwart aan praktijk via stages) daar legt IPC Werkt het accent op alleen de vakgerichte kennis en vaardigheden. “Dat doen wij op een efficiënte manier door in een elektronische leeromgeving cursisten op afstand de theorie te onderwijzen; maar als het gaat om praktijk dan komen ze naar ons trainingscentrum in Schaarsbergen/Arnhem. Waar we ook rekening mee houden, is de drukte bij bedrijven in voorjaar, zomer en najaar. Onze opleidingen starten daarom vaak in oktober/november en zijn dan in maart/april klaar. Een diploma na een half jaar.”
 
Johan van Apeldoorn besluit: “De jarenlange ervaring van onze trainers op het gebied van grondverzet, veilig werken, kabels en leidingen én projectorganisatie willen wij laten bijdragen aan uw succes. Een gezonde toekomst met vakmensen binnen uw bedrijf die gesteld staan voor ontwikkeling van grijs en groen geïntegreerd. Onze opdrachtgevers merken de groei van hun medewerkers na de opleiding. Deze groei draagt bij in het voorkomen van verrassingen, in een proactieve werkhouding, in veilig en zorgvuldig werken waardoor de medewerker nóg meer toegevoegde waarde heeft binnen het bedrijf. Wij komen binnenkort graag bij uw bedrijven/gemeente op bezoek onmiskenbare kennisontwikkelingen te bespreken. IPC Werkt wil u graag van dienst zijn om klaar te zijn voor de toekomst. Uw toekomst.”

Informatie: www.ipcwerkt.nl
 
 

Opleiden in de praktijk

IPC Werkt is het broertje van IPC Groene Ruimte (bedrijfsopleider in de groene sector) en profiteert hierdoor van jarenlange kennis en ervaring als opleider. “Hierdoor kunnen wij feilloos de gespecialiseerde didactische kennis inzetten en adviseren op het gebied van scholings- en ontwikkelingsvraagstukken. De jarenlange ervaring van onze trainers op het gebied van grondverzet, veilig werken, kabels en leidingen én projectorganisatie dragen bij aan het succes. Op het terrein van 14 hectare, met meerdere grondverzetterreinen, worden mensen praktisch opgeleid. Geen saaie dagen met alleen theorieles, maar zelf op de graafmachine of wiellader, want opleiden in de praktijk werkt.” Vanaf juni dit jaar zijn de nieuwe trainingen en opleidingen van IPC Werkt operationeel. Deze zijn gesplitst naar vier onderdelen:

– Grondverzet
– Projectorganisatie
– Veiligheid
– Kabels en leidingen
 

IPC Werkt voor doorontwikkeling van uw bedrijf

Bedrijven in de GWW en Cultuurtechnische sector schrijven vaker zelf in bij aanbestedingen. Waar ze in het verleden veelal in onderaanneming werkten, nemen zij nu steeds meer het initiatief het werk te organiseren en zelf uit te voeren. Daarbij is kennis en vakmanschap cruciaal om de projecten in goede banen te leiden. “IPC Werkt kan uw bedrijf en medewerkers op een praktische en doel treffende wijze ondersteunen. We merken aan de contacten de afgelopen maanden dat wij de juiste snaar raken. Goed opgeleide mensen in de praktijk zijn zeer welkom.”