Duurzaam & functioneel terreinbeheer

Artikel delen

De inzet van veldbloemen- en graskruidenmengsels in openbare ruimtes groeit explosief. Het is een duurzaam, functioneel antwoord op de vraag naar extensief beheer van de openbare ruimte, die bovendien door het publiek zeer enthousiast ontvangen wordt. Specifiek voor verkeersveilig extensief wegbermbeheer ontwikkelde Advanta gras-kruidenmengsel Staygreen 1. Dit mengsel creëert een laagblijvende en dus verkeersveilige graskruidenvegetatie, die zich bij een (zeer) extensieve exploitatie prima handhaaft, jaarrond groen blijft en zorgt voor een fraaie, biodiverse wegafbakening. Voor objecten als braakliggend terrein, plantsoenen, parken, natuurgebieden, et cetera, biedt Advanta het grootste assortiment veldbloemenmengsels. Met deze ruim 50 mengsels voor alle mogelijke toepassingen, gecombineerd met advies op maat van de specialisten van Advanta, brengt u volop kleur en bloei in de openbare ruimte.
 
Limagrain Advanta
www.advantaseeds.nl
Stand 4.2.20