Laat kapitaal werken voor toekomst Nederland

Artikel delen

Uit ervaring weet ik dat formeren pijn verdelen is. Schipperen tussen wat je wil en wat financieel kan. Ik twijfel er niet aan of de partijen die nu proberen een regeerakkoord te vormen, zitten met datzelfde dilemma. Vooral nu er flink minder geld beschikbaar lijkt dan verwacht.
 
Ik heb een verrassing voor de onderhandelaars: er is veel meer mogelijk dan ze denken. We kunnen volop investeren in infrastructuur, duurzaamheid en woningbouw, ofwel in de toekomst van Nederland. De enige voorwaarde is de politieke wil om álle beschikbare middelen effectief inzetten, en wel via een echte investeringsinstelling. Niet alleen in de komende kabinetsperiode, maar ook lang daarna is er dan fors meer mogelijk dan de onderhandelaars in Den Haag nu denken.
 
Hoe dan? Tussen de Rijksbegroting en privaat kapitaal, zoals dat van pensioenfondsen, zit nog een kunstmatige scheidingswand. Aan de publieke kant lopen aardgasbaten terug en verdampen meevallers, maar aan de private kant liggen nog enorme vermogens te wachten op een renderende, maatschappelijk verantwoorde bestemming. Als die sluisdeur opgetrokken wordt, kunnen publiek en privaat geld samenvloeien en heel nuttig ingezet worden voor de toekomst van Nederland.
 
Waar gaat het dan om? Na jaren bezuinigingen is onze veelgeprezen, maar steeds intensiever gebruikte infrastructuur dringend aan onderhoud toe. Ook staan we voor grote nieuwe uitdagingen, zoals het energiezuinig maken van onze 7 miljoen woningen. Bijzonder nuttig; daardoor hebben we veel minder aardgas nodig, stoten we veel minder CO2 uit en zetten we ons aantoonbaar in voor het Klimaatakkoord van Parijs.
Het gaat bij dit type operaties natuurlijk om grote bedragen. Gelukkig zijn er structureel middelen genoeg. Al het vermogen ván Nederland is heel goed om te zetten in kwaliteit vóór Nederland. Onder regie van een echte nationale investeringsinstelling kan dat uitstekend. Ook haal je zo makkelijker geld uit de Europese Junckerfondsen. Invest-NL past in dat plaatje. Die instelling zou er ook komen, maar is door de politiek uitgesteld tot over ruim een jaar. Ook weten we nog niet of ondernemingszin of bureaucratie daar de boventoon gaan voeren.
 
Bij de noodzakelijke investeringen voor de komende 15 tot  25 jaar gaat het om enorme bedragen; ruwweg 45 miljard per jaar extra maar liefst. Dit kunnen gemeenten, provincies en het Rijk niet alleen – en dat hoeft ook niet. We hebben nu de wind in de rug. Laten we niet op halve kracht blijven varen, maar álle zeilen bijzetten.
 
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland