Kathodische Bescherming van staalwapening

Artikel delen

In 2017 heeft Vogel Kathodische Bescherming een project aangenomen en uitgevoerd in Rijksweg A6 voor de aannemerscombinatie SAAone. Dit betrof een 50 jaar oud kunstwerk van RWS in Naarden waar door Nebest in 2015 een onderzoek was uitgevoerd en waar was geconstateerd dat ingedrongen dooizouten op grote schaal wapeningscorrosie en betonschades hadden veroorzaakt.

Het zwaarst beschadigd waren de voorgespannen dwarsdragers bij de twee landhoofden (ter plaatse van lekkende voegen; met ieder een lengte van 55 meter) en de vijf middenpijlers (ten gevolge van opspattend water van langsrijdend verkeer). Zoals bekend is het repareren van dit type betonschades een specialisme en is Kathodische Bescherming (KB) van de staalwapening bij uitstek de methode om dit effectief, economisch en duurzaam te doen.

Foute uitvoering
Circa 5 jaar voor het onderzoek van Nebest was in een eerder hersteltraject (Cosmos) door derden een KB-systeem aangebracht op basis van zinkanodes die zichzelf opofferen ter bescherming van het wapeningstaal. Dit systeem was verkeerd ontworpen, ondeskundig aangebracht en fout uitgevoerd. Kortom: het werkte niet! Daarom adviseerde Nebest om een goed werkend systeem door een specialist te laten installeren. Het project was daarbij bovendien complex omdat de te beschermen staalwapening over de volledige diepte van de dwarsdragers (circa 95 cm) moest worden beschermd. Daarnaast moest de aanwezige voorspanwapening aantoonbaar worden ontzien: zowel tijdens de installatiewerkzaamheden als in de gebruiksfase van het systeem.

Herstel
Door anodes van geactiveerd titanium op diepte in de constructie te boren en voldoende meetcellen te plaatsen konden deze doelstellingen worden waargemaakt. In totaal zijn aldus ruim 250 gaten tot op een diepte van 90 cm geboord (met een diameter van 20 mm), zonder daarbij de wapening (en vooral de voorspanning) te raken. Deze gaten moesten vooraf goed worden uitgezet en tijdens en na het boren goed worden doorgemeten op de aanwezigheid van eventuele kortsluitingen en dergelijke.
Deze methode van werken is door Vogel Kathodische Bescherming sinds 2012 regelmatig en met succes toegepast bij het beschermen van wapening op de diepte, zoals bij oplegvlakken van landhoofden. Een tiental kunstwerken is reeds op deze wijze voorzien van ingeboorde anodes.
De pijlers in de middenberm zijn beschermd met een anode op basis van een geleidende coating (CAST3+), aangebracht op de onderste 2 meter van het betonoppervlak van de pijlers, omdat het hier schade aan de buitenste wapening betrof. Het project is aldus uitgevoerd met een combinatie van twee typen anodes, waarbij de stroomvoorziening is gerealiseerd met behulp van zonnepanelen en de installatie op afstand (‘remote’) meetbaar, bestuurbaar en regelbaar is.

Vogel KB, www.vogel-bv.nl/oplossing/hdw-slopen-saneren/