Ecologische ontwikkeling IJssel door herinrichting

Artikel delen

Door de aanleg van acht nieuwe geulen en het verwijderen van basaltstenen langs elf kilometer IJsseloever, krijgt de ecologische ontwikkeling in en om de rivier nieuwe impulsen. Totaal 22 kilometer aan maatregelen voerde Waterschap Vallei en Veluwe de  afgelopen vier jaar uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Met als doel: schoon water voor de toekomst en het bevorderen van de ecologie.
 
Tussen Dieren en Kampen werden 25 projecten uitgevoerd. Vrijdag 27 oktober werd het project, dat werd uitgevoerd om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), afgesloten.  Op oevers waar de kenmerkende zwarte basaltstenen zijn verwijderd, kunnen nu planten gaan groeien. Goed voor de biodiversiteit en de trek van waterbeesten langs de rivier. De winde (kleine vissoort) en de barbeel (een beschermde karperachtige vis) werden al binnen een jaar gesignaleerd. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe: “Het was zoeken naar een oplossing voor een aantal boeren. Erosie van hun land, grenzend aan de oevers waar basaltstenen zijn weggehaald, was hun terechte zorg. We bedachten daarvoor erosielimietpalen die in de grond zijn aangebracht. Als deze zichtbaar worden boven het zandige maaiveld, komt Rijkswaterstaat in actie.”
 
KRW tot 2027
De afgelopen decennia werd de rivier vooral onderhouden met het oog op het economisch belang van de scheepvaart en kwam de ecologie in de verdrukking. Door de maatregelen krijgen plant en dier weer meer ruimte. Een goede biodiversiteit in en om het water leidt ook tot schoner water.
Rijkswaterstaat is nog tot 2027 bezig om KRW-maatregelen te nemen. De eerste periode is nu achter de rug. “We zijn trots op het resultaat.  De nieuwe kennis passen we toe in de projecten die nog komen. We hebben heel veel bereikt in het chemisch en ecologisch verbeteren van de IJssel”, aldus Jos van Hees, directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland.
De landschappelijke waarde rond en langs de IJssel is door de maatregelen ook enorm toegenomen. De ontsteende oevers van de IJssel hebben een natuurlijker uitstraling gekregen. Op veel plekken kronkelt nu het water in het landschap. Bij de Gelderse Toren in Leuvenheim loopt een geul door het bosgebied, een zeldzaamheid langs de IJssel. Veel maatregelen zijn op grond van Staatsbosbeheer uitgevoerd en zij draagt zorg voor het onderhoud.