Innovatief geluidsscherm levert energie aan woonwijk

Artikel delen

Op 18 december 2017 is in Pijnacker het eerste geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen in gebruik genomen. Dit scherm is het eerste van een nieuwe generatie geluidsschermen, die standaard ontworpen zijn om geluid te weren en tegelijkertijd energie te leveren. Het 480 meter lange scherm aan de N470 levert energie voor tien huishoudens op een oppervlak dat anders ongebruikt zou blijven. De Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Provincie Zuid-Holland namen samen het initiatief om bouwbedrijf BAM het duurzame geluidsscherm te laten ontwikkelen.
 
 “We zetten het oppervlak van het geluidsscherm in voor de productie van lokaal opgewekte, duurzame elektriciteit. De energie wordt geleverd aan de wijk erachter waardoor bewoners dubbel profiteren van het scherm: minder geluid van de weg én groene stroom uit eigen wijk”, aldus wethouder Melzer.
Dankzij de financiële steun van de provincie Zuid-Holland, kon het geplande geluidsscherm uitgebreid worden met zonnecellen. “De provincie heeft ambitieuze energiedoelstellingen. Onderdeel daarvan is dat we gemeentes en andere wegbeheerders willen inspireren om met ons mee te doen en CO2-uitstoot te beperken,” schetst gedeputeerde Floor Vermeulen, “Pijnacker-Nootdorp was de eerste gemeente die van deze subsidieregeling gebruik maakt en zo sta ik hier samen met de wethouder als launching customer van dit innovatieve scherm.”
 
Unieke constructie
Met het oog op optimaal wooncomfort voor de woningen die langs de N470 liggen in de nieuwe wijk Keijzershof, liet de gemeente het 480 meter lange geluidsscherm plaatsen. Het scherm is 2,5 meter hoog en biedt plaats aan 76 elementen met zonnecellen. “Geluidsschermen met zonnepanelen bestaan al langer, maar nooit eerder werden zonnecellen volledig in het glas geïntegreerd”, aldus regiodirecteur BAM Infra Henk Post. “In gevels en daken van gebouwen gebeurt dit al, maar bij geluidsschermen is het nooit eerder gedaan in Nederland. Dit is nog maar het begin. Over een paar jaar kunnen we ons niet voorstellen dat we vroeger geluidsschermen neerzetten zónder zonnecellen. Ze staan er toch, hebben een groot oppervlak en leveren direct schone energie op.”
 
Stevig en mooi
Het geluidsscherm is goed te onderhouden en weers- en vandalismebestendig. Om de zonnecellen te beschermen tegen opspringende steentjes van langsrijdende auto’s paste BAM Infra extra dik glas toe van 8 mm aan de voor- en achterzijde van de zonnecellen. In samenspraak met de gemeente en de stedenbouwkundige van de provincie Zuid-Holland is de beeldkwaliteit geborgd. Hoewel zonnecellen niet transparant zijn, is toch een oplossing gevonden die een doorkijk biedt naar het achterliggende landschap. Stroomkabels, omvormers en andere elektraonderdelen zijn netjes in het scherm verwerkt.
Na de oplevering heeft BAM Infra de verantwoordelijkheid om gedurende tien jaar gemiddeld 30 megawattuur per jaar op te wekken. Dit is voldoende om tien huishoudens van stroom te voorzien. Via het netwerk van Stedin komt de opgewekte stroom beschikbaar voor de omliggende huishoudens.