Slimmer samen werken

Artikel delen

Van oudsher zijn wij probleemoplossers. Een kapot riool of een scheur in de weg, daar weten wij wel raad mee. Maatschappelijke opgaven zoals de klimaatverandering en de bijbehorende mondiale klimaatafspraken maken dat wij als sector niet meer weg komen met onze rol als snelle probleemoplosser. Waterbeheer en klimaatadaptatie vragen namelijk om een integrale visie waarbij samenwerking noodzakelijk wordt.
 
Integraal werken betekent over de eigen grenzen heen stappen en samenwerkingsverbanden aangaan met partners die misschien wat minder voor de hand liggen. Een voorbeeld: Nederland wordt niet alleen warmer en droger, maar vooral ook natter. Dat hebben we deze zomer weer aan den lijve kunnen ervaren. Op 28 juni viel net zoveel regen als in een normale maand. In het zogeheten Deltaplan Ruimtelijke adaptatie staat dat lokale en regionale overheden de komende twee jaar in kaart moeten brengen op welke plekken ze kwetsbaar zijn voor grote klimaatveranderingen. Zo’n regendag maakt de noodzaak hiervan weer eens duidelijk. Als sector kunnen wij deze overheden bijstaan zich tegen weersextremen te wapenen.
 
Maar dat kunnen wij niet alleen. Voor een integrale aanpak hebben wij partners met andere expertises nodig. Als bouwsector kunnen wij daarin het voortouw nemen, want onze sector biedt namelijk vele innovatieve en creatieve oplossingen. Veel technieken en systemen zijn in de markt voorhanden. Door samen te werken met een aantal goede ketenpartners en het slim combineren van producten, kunnen wij ver komen. Ketenpartners en producten kunt u bij Infra Pro in Gorinchem tegenkomen. Juist die slimme samenwerkingsverbanden bieden ons de kans te werken aan een Nederland dat klaar is om een groot aantal opgaven het hoofd te bieden.
 
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland