Grindsleuf zonder grind

Artikel delen

In de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan de ondergrondse infrastructuur in de Van Deventerlaan en de omliggende straten in Voorburg. Het oude stelsel is sterk verouderd en toe aan een grote onderhoudsbeurt.  De gemeente vervangt de riolering en een deel van de gas- en waterleidingen.
 
De nieuwe riolering is een gescheiden stelsel met een rioolbuis voor vuil water en een rioolbuis voor schoonwater. Het vuile water wordt afgevoerd naar de waterzuivering. Het regenwater stroomt naar een sloot in de buurt. De uitvoerde aannemer, Jos Scholman Infra B.V., heeft daar als alternatief op de voorgeschreven grindkoffer, Drenotube voorgesteld. Dit is door de gemeente geaccepteerd en goedgekeurd. Er is gekozen voor type DR370  in de kwaliteit SN8. De rede voor dit alternatief was dat er weinig ruime beschikbaar is om grind en dergelijke op te slaan. Daarbij komt dat Drenotube snel aan te brengen is en dat er geen sleuven over een grote afstand open blijven liggen. Dit systeem kan snel in korte stukken compleet worden aangebracht.
 
H.T.D., www.drenotube.nl