Telematica optimaliseert gebruik trilplaten

Artikel delen

Betere efficiëntie, lagere kosten: telematicaoplossingen spelen voor bouwbedrijven een steeds belangrijkere rol. Met zulke oplossingen kan het machinerendement worden geoptimaliseerd. Weber MT rust nu ook trilplaten met deze technologie uit: de naam van het nieuwe systeem is WEtrac. In combinatie met de actieve motorbescherming MDM stelt het systeem nieuwe normen voor machinebeheer.
 
De basis van de telematica van Weber MT is de actieve motorbewaking MDM. Deze optioneel verkrijgbare startmodule met een elektrische start en bedrijfsurenteller controleert permanent de belangrijkste parameters met betrekking tot de motor: het MDM systeem meet het motoroliepeil/oliedruk, de accuspanning en de vervuiling van de luchtfilter. De gegevens worden per GSM-signaal naar het online portaal van partner Trackunit gestuurd. Deze belangrijke informatie over de toestand van de trilplaat staat in real time ter beschikking en kan te allen tijde worden opgevraagd. Dat gaat heel eenvoudig met een klik op de muis of met een smartphone.
Het goede inzicht in de toestand van de machine draagt bij aan een langere levensduur. Door de herinnering aan het volgende tijdstip van onderhoud, die per e-mail of sms wordt verstuurd, kan de onderhoudsbeurt met bijbehorende uitvaltijd beter worden gepland. Ernstige motorschade die wordt veroorzaakt door ontoereikend onderhoud, hoort tot het verleden.
WEtrac biedt bovendien voordelen op het gebied van bescherming tegen diefstal. Elke machine kan virtueel worden afgebakend. Wanneer de machine wordt verplaatst of zich niet meer in de afbakening bevindt, ontvangt de machinebeheerder een melding. De actuele locatie wordt per GPS-signaal bepaald en via het GSM-signaal verstuurd.
WEtrac is zowel voor trilplaten van Weber MT met MDM-motorbewaking, als voor machines met de actuele COMPATROL® 2.0 verdichtingscontrole beschikbaar. De motorbewaking MDM is onderdeel van deze COMPATROL®-versie.
 
Weber MT
www.webermt.de