Duurzaam, milieuvriendelijk én kostenefficiënt

Artikel delen

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk onderwerp voor zowel consumenten, bedrijven als overheidsinstellingen. De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht aan gegeven en wordt MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) al bijna als vanzelfsprekend beschouwd. Regels worden door de overheid steeds verder aangescherpt en uit onderzoek blijkt ook dat steeds meer consumenten vinden dat bedrijven duurzaam moeten ondernemen. Toch worstelen bedrijven met duurzame oplossingen. Want kun je duurzaam, milieuvriendelijk én kostenefficiënt ondernemen?
 
Volgens Profextru is het antwoord: Ja! En er zijn nog veel meer voordelen. We zijn het er waarschijnlijk allemaal over eens: we moeten de leefomstandigheden voor nu en in de toekomst waarborgen. De zogenoemde 3 P’s (People, Planet, Profit) is vanzelfsprekend geworden. Maar daarnaast zorgt duurzaam ondernemen ook voor een verbetering van de concurrentiepositie, lagere kosten, hogere efficiëntie en creëert het nieuwe kansen.
 
Opdrachtgevers steeds veeleisender
Prolock levert duurzame kunststof beschoeiingen, damwanden en dijkbescherming uit gerecycled kunststof. Mede door het grondstoffenakkoord en het klimaatakkoord worden opdrachtgevers bewuster om duurzaam in te kopen. Niet alleen de producten moeten bijvoorbeeld een lange levensduur hebben, ook de processen moeten duurzaam zijn ingericht.
Dat was dan ook de aanleiding om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de werkelijke milieu-impact van de Prolock producten. Hoe duurzaam zijn die eigenlijk? En hoe kan die 60 jaar levensduur worden gegarandeerd naar opdrachtgevers? In 2017 heeft Stichting Stimular een LCA studie (onafhankelijk onderzoek) uitgevoerd naar de Prolock producten Omega, Sigma en Delta. Conclusie: ze voldoen aan de eisen en worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase van Rijkswaterstaat.
 
Wat doet Prolock aan duurzaamheid?

  1. Werken volgens het Cradle to Cradle principe.
  2. Blijven producten continue innoveren op gebied van duurzaamheid.
  3. Prolock profielen bestaan uit gerecycled PVC.
  4. PVC-productieafval (snijafval) wordt volledig gerecycled binnen het productieproces.
  5. Om de optimale duurzaamheid te garanderen levert Prolock maatwerk oplossingen.

 
Binnenkort zal de LCA studie voor iedereen opvraagbaar zijn.
 
Profextru Productie BV
www.prolock.nl
Standnr. 328