Eerste boom Floriade Almere 2022 geplant

Artikel delen

Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is eind 2017 op het Weerwatereiland in Almere de eerste boom van de Floriade geplant.
 
De aanplant van de rode beuk is het startsein voor de aanleg van het arboretum: een verzameling bomen en planten die samen het groene hart vormen van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en van de stadswijk die daarna op het Floriadeterrein verrijst. Het arboretum is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de expo ontwikkelde. Hij deelde het Floriadeterrein op in rechthoekige kavels. Tussen die kavels komen vier meter brede groenstroken met planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de verzameling op van A tot en met Z. Samen vormen deze bomen en planten het arboretum. Alle planten en bomen in het arboretum worden geselecteerd op basis van de bijdrage die ze leveren aan een groene, gezonde stad.