Samen werken aan klimaatbestendige regio

Artikel delen

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien regiogemeenten werken samen met als doel een  klimaatbestendige regio te realiseren. Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien.
 
De gemeenten en het waterschap gaan onderzoeken hoe kwetsbaar de regio is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Dat onderzoek is een zogenaamde ‘stresstest klimaatadaptatie’.
Vijftien regiogemeenten hebben de klimaatbestendigheid van hun regio in kaart gebracht met een klimaatatlas. De atlas geeft een beeld van gebieden die kwetsbaar kunnen zijn bij extreme wateroverlast en extreme hitte. Volgens Peter Bot – wethouder van Amstelveen, één van de deelnemende gemeenten – maakt de test de gemeente bewust van de gevolgen van extreme klimaatveranderingen. Het geeft inzicht waar gemeenten en waterschappen op in moeten zetten. Ook inwoners en ondernemers kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Daarnaast kunnen zij bijdragen door bijvoorbeeld minder betegeling van hun perceel en meer groen, waardoor water bij extreme regenval beter afgevoerd kan worden. Verder kan beplanting op een plat dak zorgen voor betere watergeleiding en het voorkomen van hittestress. De gemeente stelt subsidie beschikbaar in de vorm van de regeling Groene Daken.