Onderhoudsoperatie

Artikel delen

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft medio januari het startsein gegeven voor een grote onderhoudsoperatie die de bestaande infrastructuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Ik ben blij dat de nieuwe minister zo voortvarend aan de slag is gegaan en direct gehoor geeft aan ons pleidooi om structureel onze kunstwerken te onderhouden.
 
Vorig jaar berichtte Bouwend Nederland nog over de 750 bruggen en 22 tunnels die het Rijkswegennet telt, waarvan er tientallen elk moment kunnen uitvallen als gevolg van gebrekkig onderhoud. Ik riep toen nog: “Het is wachten op een volgende calamiteit zoals de afsluiting van de Merwedebrug, de Afsluitdijk of de Schipholtunnel.” Niet voor niets, want meerdere keren heb ik de ring om Amsterdam en Rotterdam bijna of helemaal rood zien kleuren op de filekaartjes. En stel je nou eens voor dat zo’n calamiteit als het uitvallen van een brug of tunnel op twee of meer plekken gebeurt: dan zijn de gevolgen voor Nederlandse economie enorm. Hele regio’s worden dagenlang ontregeld door enorme files die ook doorwerken in de rest van Nederland. De economische schade is dan enorm, zo zullen TLN en EVOFenedex kunnen bevestigen. En dat het ook anders kan, bewijst het geplande onderhoud aan de Maastunnel in Rotterdam. Het werk daar loopt volgens mij op schema en deze zomer wordt de eerste helft, namelijk de westbuis, weer in gebruik genomen. De overlast voor het verkeer is te overzien. Want iedereen was geïnformeerd en de omleidingen duidelijk aangegeven.
 
Ik ben heel blij dat de minister de plannen die ook in het regeerakkoord staan, zo snel ten uitvoer brengt. Deels was het al toegezegd, deels is er nieuw geld beschikbaar. Dat betekent dat het ministerie de ernst van de situatie nu ook inziet. En nog dit voorjaar wordt een tweede tranche kunstwerken aangewezen die moet worden aangepakt. Niet alleen de technische staat, maar nieuw is dat ook de economische impact een factor is om een kunstwerk aan te pakken. Graag gaan we met Rijkswaterstaat en de andere wegbeheerders in gesprek over de ambities die op nationaal en regionaal niveau zijn om onze infrastructuur in puike conditie te blijven houden. Hierbij geldt ook dat het onderhoud zelf niet moet zorgen voor extra veel overlast voor de weggebruikers. Het zwaartepunt van de werkzaamheden is in Zuid-Holland en we moeten voorkomen dat een belangrijke stad zoals Rotterdam helemaal op slot komt te staan. Het is goed om bouwbedrijven al in een vroeg stadium te betrekken, zodat de bouwbedrijven kunnen meedenken over de mogelijkheden.
Bijzonder prijzenswaardig vind ik ook dat gehoor wordt gegeven aan de wensen die geuit zijn in de Bouwagenda, om het onderhoud ook aan te grijpen om de kunstwerken duurzamer en slimmer te maken. Sensoren die aangeven wanneer onderhoud nodig is, voorkomen in de toekomst onverwachte problemen waar we twee jaar geleden met de Merwedebrug mee geconfronteerd werden.
 
Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland