GWW portefeuille SBRCURnet naar CROW

Artikel delen

Kennisinstelling SBRCURnet heeft haar bedrijfsactiviteiten na meer dan 65 jaar per 31 december 2017 beëindigd. Een noodzakelijk besluit vanwege het wegvallen van fondsengelden. De B&U Kennisportefeuille is overgenomen door ISSO Kennisinstituut Bouw en Installatietechniek. Recent werd ook bekend dat de GWW Kennisportefeuille wordt overgenomen door Kennisplatform CROW. Hiermee is CROW de nieuwe beheerder en uitgever van de producten voor de GWW sector.
 
CROW heeft de GWW kennisportefeuille per 1 januari 2018 onder haar hoede genomen. Het is daarmee geborgd dat de in meer dan 65 jaar ontwikkelde kennis nog steeds in een onafhankelijke omgeving beschikbaar blijft en doorontwikkeld wordt voor de sector. Voor u als kennisgebruiker verandert er voorlopig niets. U kunt op de gebruikelijke wijze gebruik maken van de kennis op sbrcurnet.nl. De komende periode wordt er invulling gegeven aan de integratie met CROW en de verdere ontwikkeling van de GWW-producten. Wanneer er voor u relevante ontwikkelingen zijn dan wordt u daar uiteraard tijdig over geïnformeerd.
 
Meer informatie: www.sbrcurnet.nl of www.crow.nl.