Aantal afwijkingen van regelgeving te hoog

Artikel delen

“De vragen en klachten die in 2017 zijn binnengekomen getuigen van veel bewuste en onbewuste afwijkingen van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Er blijft dus werk aan de winkel voor MKB INFRA en de VHG om opdrachtgevers te wijzen op de juiste toepassing van de regels, zoals ook de Actieagenda Beter Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken bepleit”, aldus voorzitter van het ACA GWG, Philip van Nieuwenhuizen.
 
Blijkens de rapportages van CROW, dat als loket fungeert van het Adviescentrum Aanbestedingen, en advocatenkantoor Severijn Hulshof, dat zich als adviseur van het ACA bezighoudt met ACA-vragen met meer juridische diepgang, zijn er verschillende tendensen waar te nemen op basis van de in 2017 aan het ACA gestelde vragen en gevraagde adviezen.
 
Eisen en criteria vaak te hoog
“De belangrijkste tendens die wij zien is dat de meeste vragen (nog altijd) zien op eisen, kerncompetenties en criteria die te hoog / disproportioneel zijn en daarmee het MKB benadelen”, aldus de voorzitteer. Behandelaars hebben een top 10 samengesteld van de meest voorkomende vragen, waaruit dit blijkt.

  1. Te hoge / disproportionele eisen, kerncompetenties, criteria die MKB benadelen.
  2. Stapelen van kerncompetenties.
  3. Clusteren van werkzaamheden.
  4. Beroep op een derde (veelal om toch te kunnen voldoen aan hoge eisen).
  5. Antwoorden in de Nota van Inlichtingen die foutief verwerkt worden in de inschrijvingsstaat.
  6. Het niet toestaan van negatieve bedragen bij aanbesteding van RAW-bestekken.
  7. De mogelijkheden voor onderhands aanbesteden.
  8. Antwoorden bij Nota van Inlichtingen die niet duidelijk zijn.
  9. Onderbouwing prijzen per eenheid bij inschrijving op RAW bestekken.
  10. Vergoeding tenderkosten bij ingetrokken aanbestedingen.

 
Tijdig ACA inschakelen
“Een tweede tendens die wij zien is, dat vragen steeds later in het tendertraject neergelegd worden bij het ACA, waardoor er vaak heel weinig tijd is voor het geven van antwoord”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Het ACA wordt dan, zo lijkt het, gezien als laatste redmiddel. De adviseurs van het ACA horen van vraagstellers dan nog wel eens dat het eerder neerleggen zo veel tijd kost of dat een antwoord waarschijnlijk te lang op zich laat wachten. Dat is echter wat de behandelaars van de vragen betreft niet juist. Een vraag stellen per mail is zo gedaan. Het antwoord volgt vrijwel altijd binnen 24 uur, maar over het algemeen nog veel sneller. Het zou voor inschrijvers in ieder geval goed zijn als vragen of klachten eerder bij het ACA worden neergelegd.”
Een andere tendens die betrokkenen waarnemen is dat vraagstellers veel specifiekere vragen stellen bijvoorbeeld over een ‘natte’ handtekening, beroep op referenties bij een fusie, CO2-prestatieladder en het invullen van de Uniforme Europese Aanbestedings verklaring.
Van Nieuwenhuizen besluit: “Het lijkt er op dat vraagstellers die specifiekere vragen stellen omdat men doorkrijgt dat het ACA daar ook echt inhoudelijk antwoord op kan geven. Tot slot zien wij als tendens dat steeds meer vragen gesteld worden die zien op een individueel belang, die zien op de periode na inschrijving zoals: onderbouwing prijzen per eenheid, mogelijke ongeldigheid van de winnaar en ongeldigheid eigen inschrijving.”
 
_____________________________________________________________________________________
 
ACA wijzigt haar naam
Het Adviescentrum Aanbestedingen, dat afgekort werd aangeduid als ‘ACA GWW’ (hetgeen stond voor Grond-, Water- en Wegenbouw), heeft per 1 januari 2018 haar naam gewijzigd in ACA GWG. Dat staat voor ‘Grond, Wegen en Groen.’ De deelnemende organisaties zijn de Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners VHG. Het bestuur van het ACA probeert hiermee recht te doen aan de achterban van met name de VHG.