Samenwerking doorstroom MBO-HBO

Artikel delen

Hogeschool Van Hall Larenstein en Branchevereniging VHG starten een pilot met een nieuwe deeltijd associate degree-opleiding Tuin- en Landschapsinrichting. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die rechtstreeks vanuit MBO 4 komen.

Donderdag 8 februari 2018 vond er een informatiebijeenkomst over de opleiding plaats, waaraan een eerste groep van vijftien geïnteresseerde leerlingen deelnam. Voorheen konden leerlingen alleen instromen in de deeltijd hbo-opleiding als ze enkele jaren in de praktijk gewerkt hadden. In dit traject is plaats voor ambitieuze niveau 4-leerlingen die zich binnen de groene sector verder willen ontwikkelen.

Het bijzondere aan dit traject is dat de werkplek van de leerlingen een grote rol speelt. Ze voeren namelijk een deel van de praktijkopdrachten binnen het bedrijf uit. Er worden dan ook stevige eisen gesteld aan het leerbedrijf. Leerlingen en bedrijven zijn daarom afkomstig uit het project ‘Excellente scholen – Excellente leerbedrijven’ dat Branchevereniging VHG samen met zes mbo-scholen uitvoert.