Vergroenen schoolpleinen Brabant

Artikel delen

De provincie Noord-Brabant kondigt, in samenwerking met de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijke programma Jong Leren Eten, een nieuwe subsidieregeling aan voor het vergroenen van schoolpleinen in Brabant.

Kinderen uit groep 1 en 2 aan de slag met de nieuwe vogel- en vlindertuin.

Het doel van het initiatief is zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast te krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit en leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Zo kunnen ze plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ tevens minder pestgedrag vertonen. Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen.