Grasveld of kunstgras

Artikel delen

De mogelijkheden met kunstgras zijn uitgebreider dan vaak wordt gedacht. Inmiddels is kunstgras een ware concurrent geworden voor natuurlijk gras. Behalve dat de producten amper nog van elkaar te onderscheiden zijn, kent kunstgras belangrijke voordelen als het gaat om onderhoud, waterdoorlatendheid en duurzaamheid.

Kunstgras bij stadsvernieuwing. Kantoren, cafés en een hotel samenbrengen op een aantrekkelijke locatie in Perth (Australië); dat was de opdracht voor de architecten. Om een groene, verleidelijke omgeving te creëren waar jong en oud intensief gebruik van kan maken, viel de keuze op kunstgras. Ontwerper Nicole Voevodin: “Omdat we intensief gebruik verwachtten, kozen we voor de kwaliteit die we ook vaak voor speeltuinen en speelveldjes gebruiken.”

Jaap Koppens, accountmanager bij Royal Grass, vertelt als eerste over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje. Landen met meer zonne-uren dan Nederland en waar bewatering van natuurlijk gras soms tot problemen kan leiden: “Daar is men inmiddels al wel overtuigd van de grote voordelen en de ecologische waarde van kunstgras. Kunstgras in de openbare ruimte is daar al veel meer geaccepteerd en veel vaker te zien.”
In Nederland lopen de ontwikkelingen nog wat achter. Koppens ziet nog te vaak beton gestort op plaatsen waar kunstgras gebruikt had kunnen worden. “Dat heeft vooral te maken met de onbekendheid over het product.” In vergelijking met beton noemt hij als groot voordeel van kunstgras de waterdoorlatendheid. Dit onderwerp is de laatste jaren immers een steeds grotere rol gaan spelen in de openbare ruimte. “En uiteraard oogt het groene kunstgras veel vriendelijker dan het grijze beton.”

Perfecte imitaties

Kunstgras worstelde lange tijd met het probleem dat het heel anders oogde dan natuurlijk gras. Inmiddels is tot in de details gewerkt aan een zo perfect mogelijke imitatie. Koppens vertelt dat Royal Grass het enige kunstgrasmerk is dat gebruik maakt van de gepatenteerde V-shape®-, MiNT®- en ReaDY®-technologie. Deze innovaties zorgen ervoor dat de kenmerken van natuurgrassprietjes tot in de details worden geïmiteerd. Bij de V-shape®-technologie is ervoor gezorgd dat elke grasspriet, van boven af gezien, v-vormig is. “We kijken continu naar natuurlijk gras en hoe we dat ze waarheidsgetrouw kunnen kopiëren.” Bij de MiNT®-technologie is gezorgd voor een sterke rug van de grasspriet en verticale nerven op het blad. “Dat zorgt voor stevigheid en een waarheidsgetrouwe schaduwwerking op het blad.” Door de ReaDY®-technologie hebben de grassprieten een bewerking gekregen waardoor ze alle kanten opbuigen. “Dat voorkomt vleugen in het gras, traditioneel kunstgras had daar vaak last van.”

Kunstgras bij een cruise terminal. Om passagiers en bezoekers een warm welkom te geven, koos men bij deze prachtige locatie op Tenerife voor kunstgras. De opdrachtgever was op zoek naar een waterbesparende, duurzame en veilige oplossing. Daarnaast was de mate van onderhoud, de decoratieve waarde en de natuurlijke uitstraling belangrijk. De luxe, groene uitstraling van de cruise terminal zorgt er nu voor dat passanten zich hier zeer welkom voelen.

Weinig onderhoud

Uiteraard kent het gebruik van kunstgras de nodige aandachtspunten. Zo moet de ondergrond waterdoorlatend en stabiel zijn. “Afhankelijk van het gebruik natuurlijk. Bij speelplaatsen zo stabiel mogelijk, bij amper belopen gras eventueel losser. Alles hangt ook af van de bodemsituatie ter plaatse, daarom geven wij samen met onze dealers altijd advies op maat.” Ook de keuze van kwaliteit kan per locatie en gebruik verschillen: “Zoals je ook verschillende grasmengsels hebt voor verschillende grondsoorten en locaties.”
Verder onderhoud van aangelegd kunstgras is belangrijk maar relatief eenvoudig. Schoonhouden van vallend blad, mos en algen heeft aandacht nodig, net zoals het verwijderen van zwerfvuil en ontlasting van honden. Eenmaal schoongemaakt is het raadzaam zo nu en dan te borstelen. Belangrijk te vermelden vindt Koppens dat de kunstgrassen van Royal Grass bovendien zeer duurzaam zijn: “De grondstoffen die gebruikt worden zijn milieuvriendelijk.”

Veiligheid kunstgras

De veiligheid van kunstgras is eveneens een belangrijk punt. Wetenschappers stelden in het najaar van 2016 vast dat sporten op kunstgras gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Volgens de onderzoekers is niet het kunstgras zelf maar het rubbergranulaat, dat bij veel kunstgrassportvelden wordt gebruikt als opvulling tussen de grasvezels, schadelijk. De rubber korrels worden verkregen uit gebruikte autobanden en zouden een te hoge hoeveelheden zink, lood en andere schadelijke stoffen bevatten. “Wij maken nooit gebruik van rubbergranulaat als invulmateriaal. Ons kunstgras wordt, indien nodig, enkel ingestrooid met natuurlijk zand.”