Volandis bereikt 10.000e DIA

Artikel delen

Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Dat zijn de centrale thema’s van Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector. Sinds 1 januari 2017 is volgens de nieuwe cao bouw & infra het bekende medisch onderzoek (PAGO) uitgebreid met een DIA-adviesgesprek. Deze nieuwe combinatie heet de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Op 31 augustus 2018 vond sinds de oprichting van Volandis (2016) vond de 10.000e DIA plaats.

Hoe zorg je ervoor dat je gezond, vitaal, veilig en gemotiveerd kan blijven werken? En jezelf kan blijven ontwikkelen? Volandis wil werknemers en werkgevers laten nadenken over duurzame inzetbaarheid en hen helpen daarop, indien nodig, actie te ondernemen. Iedere werknemer ontvangt daarom vanaf zijn 20e jaar eens in de vier jaar een uitnodiging voor de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Deelname is op vrijwillige basis. Wel is het verplicht dat werkgevers de werknemers informeren over de DIA en de gelegenheid bieden er heen te gaan.
Vanaf het 42e jaar ontvangt de werknemer ook elke vier jaar een uitnodiging voor een extra Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO). UTA-werknemers ontvangen vanaf hun 52e jaar elke vier jaar een uitnodiging voor een DIA. Daarnaast ontvangt men vanaf het 54e jaar ook iedere vier jaar een uitnodiging voor een extra PAGO.

Op 31 augustus vond de 10.000e DIA plaats, sinds de oprichting van Volandis in 2016. Timmerman Henk Hop was de 10.000e deelnemer aan de DIA met adviseur Peggy Wolfgang. Tjeerd Willem Hobma, directeur van Volandis, verraste hem met een boeket en een attentie. “Deze mooie mijlpaal is zeker de moeite waard om bij stil te staan en dit is pas het begin”, aldus Hobma.

Timmerman Henk Hop was de 10.000e deelnemer aan de DIA met adviseur Peggy Wolfgang. Tjeerd Willem Hobma, directeur van Volandis, verraste hem met een boeket en een attentie.

Adviesgesprek

  • De DIA is veel meer dan alleen een medisch onderzoek. Het gaat over de toekomst van een bouwplaatsmedewerker. Naast het medisch onderzoek (PAGO) bestaat de DIA uit een adviesgesprek. In dit gesprek gaat de DIA-adviseur van Volandis in op drie thema’s van Volandis:
  • Werk veilig: gezond en veilig werken, werkomstandigheden, steun op het werk…
  • Houd plezier: collega’s en leidinggevende, baan, overleg, werkdruk…
  • Kijk vooruit: verzuim, opleidingen, kans op behoud van werk…
  • Met het advies van de bedrijfsarts en de uitkomst van het DIA-gesprek stelt de werknemer zijn eigen Actieplan samen. De DIA-adviseur helpt daarbij. In dit plan staan de acties die je concreet kunt uitvoeren om gezond, veilig, vitaal en gemotiveerd te blijven werken.

DIA voor werkgevers

Iedere werkgever in de Bouw- en Infrasector ontvangt één keer per jaar in de maand maart van Volandis een bedrijfsrapportage. Deze rapportage bestaat onder andere uit een compacte analyse van de gezondheidsrisico’s en werkbeleving van het personeel, de lichamelijke conditie en leefstijl. Volandis koppelt deze analyse, bestaande uit twintig thema’s, aan de benchmark van alle bedrijven op diezelfde thema’s. Op basis van deze analyse ontvangt het bedrijf een top 3 aanbevelingen, gericht op het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Bij meer dan vijftien werknemers DIA’s per jaar is deze informatie bedrijfsspecifiek (maar wel anoniem). Bij minder wordt zo specifiek mogelijk gerapporteerd (bedrijfstak, sector, branche). De grotere bedrijven hebben daarnaast de mogelijkheid bij het bereiken van meer dan vijftien DIA’s hun rapportages periodiek te verversen.

Het DIA-gesprek kan ook in de bouwkeet plaatsvinden. Foto: Mark Verwey.

Hoe werkt de DIA?

Iedere vier jaar kan een werknemer deelnemen aan de DIA. De doktersassistent, de bedrijfsarts van de arbodienst en de DIA-adviseur van Volandis verrichten het onderzoek, dat ongeveer twee uur duurt. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Stap 1 – Medisch onderzoek (PAGO)

De eerste stap van de DIA, het PAGO, begint met het invullen van een vragenlijst over gezondheid en werk. De doktersassistent(e) verricht daarna een aantal metingen, waaronder gewicht en gehoor, en neemt bloed af. De bedrijfsarts beoordeelt deze testen, bespreekt de vragenlijst en doet een gericht lichamelijk onderzoek. Ook kijkt de bedrijfsarts naar leefstijl, waaronder roken en bewegen. Hieruit volgt een persoonlijk advies. Zo nodig volgt een voorstel voor een vervolgconsult, een werkplekbezoek of een verwijzing naar de huisarts. Aan het einde maakt de bedrijfsarts samen met de werknemer een overdracht voor de DIA-adviseur van Volandis.

Stap 2 – Adviesgesprek DIA-adviseur

De DIA-adviseur gaat met de werknemer in gesprek over de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Stap 3 – Persoonlijke Actieplan

Het resultaat van het adviesgesprek met de DIA-adviseur is een persoonlijk Actieplan. In het Actieplan staan de acties die de werknemer kan ondernemen op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit.

Volandis werkt voor de uitvoering van het Actieplan samen met Bouwloopbaan of loopbaanadviseurs van James (CNV) en Mijnloopbaancoach (FNV), die over eigen (loopbaan)instrumenten beschikken.

Meer weten? Kijk op www.volandis.nl.