Amsterdam pakt wildplassen aan met plantenbak annex urinoir

Artikel delen

Amsterdam probeert de ‘GreenPee’ uit: een duurzame en groene combinatie van een plantenbak en urinoir. De gemeente heeft rond het Rembrandtplein vier van deze groene toiletten geplaatst in de strijd tegen het wildplassen.

Waar sommige toiletten het straatbeeld kunnen ontsieren, gaat dit groene toilet mooi op in de omgeving. Overdag fungeert het toilet als plantenbak en ’s avonds staat de bak open. Dan kan, afhankelijk van het gekozen formaat, twee- tot driehonderd keer een plasbeurt opgevangen worden.

Het urinoir is waterloos, waardoor het niet op water of riool hoeft te worden aangesloten. Daardoor wordt het milieu veel minder belast. Daarnaast draagt de GreenPee volgens de producent bij aan een circulaire economie. De werking is als volgt: de GreenPee vangt de urine op in een bak met geurabsorberende hennepvezel. De vezel, vermengd met de urine, vormt na compostering een fosfaatrijke biologische meststof. Deze meststof kan worden gebruikt om op een natuurlijke wijze groenperken te bemesten. Een handig in-hydro systeem vangt regenwater op in een 30 liter reservoir. Dit zorgt ervoor dat de planten bij droogte minimaal bewaterd hoeven te worden.