Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

Artikel delen

De overheid stimuleert milieuvriendelijke technieken via fiscale maatregelen. Dat kan bijv. met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Maar in hoeverre profiteren MKB-aannemers al van deze maatregelen?

Met de MIA profiteert men van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

Met de Vamil kan men 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door de onderneming zelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Mobiele machines met een vaste bestuurders(zit)plaats zoals graafmachines, trekkers, kranen en laadschoppen, en ook pompen, stroomaggregaten, houtversnipperaars en puinbrekers komen in aanmerking voor MIA\Vamil, als deze aan de technische eisen voldoen zoals omschreven in de Milieulijst 2018.

Foto: JCB.

Codes

Binnen de indeling voor mobiele machines zijn er aparte codes opgesteld voor:

  • elektrische en hybride aangedreven machines (F 3410);
  • emissiearme machines met een aardgasmotor of fase V dieselmotor (B 3411);
  • geluidarme machines of machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie (E 3412).

Deze en andere mogelijkheden staan in de brochure van ‘Het Nieuwe Draaien’. Andere subsidiemogelijkheden en stimuleringsmaatregelen op dit gebied zijn echter schaars en vergen verdere bestudering. MKB INFRA beschouwt deze maatregelen als een positieve stimulans maar onderkent tevens dat het aanbod van machines die voor deze fiscale voordelen in aanmerking komen nog erg beperkt is.

Download het document Duurzame mobiele werktuigen subsidie 2018 (205 KB)

Bron: MKB INFRA