Buffervat bespaart ruim ton per jaar netverzwaring

Artikel delen

Warmteopslag met buffervaten kost geld, maar kan ten opzichte van all electric ook besparen op netverzwaring en piekcentrales. Berenschot concludeert dat deze ‘vergeten besparing’ voor Ecovat-projecten jaarlijks tussen de 97.000 en 167.000 euro bedraagt. In Nederland wordt momenteel circa 90% van de woningen met aardgas verwarmd. In lijn met het Parijsakkoord, heeft de overheid zich gecommitteerd om dit tot 0% terug te dringen vóór 2050. Daarnaast is een stop aangekondigd van de winning van aardgas in Groningen.

Foto: Ecovat.

Er zijn verschillende alternatieven voor aardgasvrije warmtevoorziening, zoals warmtenetten, ‘all electric’ en warmtepompen. Welk alternatief voor aardgas waar past is een kwestie van vraag en aanbod. Prijs kan daarbij ook een bepalende factor worden. Maar om warmteoplossingen echt te vergelijken, moet wel verder gekeken te worden dan enkel de kosten van aanschaf en installatie.

Bij het vergelijken van aardgasvrije alternatieven wordt doorgaans alleen naar de lokale kosten gekeken, zoals aanpassingen in woningen en de aanschaf van een warmtepomp. Daarbij worden belangrijke kosten vergeten. Iedere keuze op gebouwniveau heeft ook consequenties naar het hoger gelegen energiesysteem.

Ecovat

De consequenties voor netverzwaringen en centrales en de kosten die daarmee gepaard gaan, blijven buiten beschouwing. Dat was reden voor Ecovat om Berenschot te vragen de systeemconsequenties van het Ecovat-systeem te kwantificeren. Ecovat is een groot ondergronds buffervat gevuld met water, geschikt voor seizoensopslag van warmte en koude. Het overschot aan duurzaam opgewekte energie wordt hierin opgeslagen en in tijden van schaarste weer gebruikt.

De impact van 66 PJ geleverde warmte door Ecovaten voor verwarming van huishoudens op het energiesysteem ligt jaarlijks tussen de € 380 miljoen en € 650 miljoen. Dit is per Ecovat project á 17 TJ voor opslag van warmte en koude, een jaarlijkse besparing van € 97.000 en € 167.000 op de kosten voor netverzwaring en piekcentrales. De besparing wordt meer naarmate er meer elektrificatie is, waarbij de impact op het elektriciteitsnetwerk groeit.

Berenschot concludeert dat het gebruik van thermische opslag met buffervaten een positief effect heeft op kosten die buiten het energiesysteem om moeten worden gemaakt. Die vermeden kosten komen nu vaak niet of slechts deels terug in de business case. Een gemiste kans ‘in de zoektocht naar een kostenefficiënte energietransitie’. U kunt het volledige rapport downloaden op www.ecovat.eu.

Ecovat® Seasonal Thermal Energy Storage, www.ecovat.eu