BREEAM-NL Gebied 2018 gelanceerd

Artikel delen

De langverwachte opvolger van BREEAM-NL Gebied 2012 is beschikbaar: BREEAM-NL Gebied 2018. Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Het nieuwe keurmerk is op 27 september door DGBC gelanceerd tijdens de Dutch Green Building Week.

Annemarie van Doorn, directeur DGBC en Ferdinand van den Oever van Havenbedrijf Van den Oever. Havenbedrijf Moerdijk draaide mee in een pilot van de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL).

BREEAM-NL Gebied 2018 is de opvolger van de versie uit 2012. Die versie legde de nadruk op zogenoemde ‘green field’ ontwikkelingen. In Nederland betreft het overgrote deel van de gebiedsontwikkelingen echter (stedelijke) herontwikkelingen. Het nieuwe schema BREEAM-NL Gebied 2018 maakt het nu ook mogelijk om binnen herontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken.

Klimaatbestendigheid

De nieuwe versie was hoognodig om op de eisen van deze tijd te toetsen. Annemarie van Doorn, directeur van DGBC, is blij met de nieuwe versie en ziet meteen de praktische toepasbaarheid: “Het sluit aan bij actuele thema’s zoals het duurzaam omgaan met grondstoffen (circulariteit) en gezondheid. Ook is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect van de gebiedsbeoordeling. In BREEAM-NL Gebied 2018 is namelijk aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Daarnaast draagt de nieuwe versie bij aan het centrale doel: het verduurzamen van de gebouwde omgeving zodat we voldoen aan de klimaatdoelstellingen.”

Havenbedrijf Moerdijk

Het nieuwe keurmerk is tijdens het DGBC Congres tijdens de Dutch Green Building Week op 27 september gepresenteerd. Het keurmerk werd in een speciale sessie toegelicht. Ook is er al een praktijkcase van havenbedrijf Moerdijk die tijdens de sessie is gepresenteerd. Havenbedrijf Moerdijk draaide mee in een pilot van de nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL). Het gaat hierbij om een bestaand gebied van 2635 hectare. Dit is verreweg het grootste gebied dat ooit langs de meetlat van BREEAM-NL is gelegd en onderscheidt zich op verschillende vlakken. Er is een beheersorganisatie voor milieu en duurzaamheid, waardoor het Havenbedrijf zich niet op uitbreiding focust, maar op inbreiding: braakliggende grond wordt benut. Ook is er veel geïnvesteerd in zonnepanelen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van duurzame energiestromen, zo wordt restwarmte aan kassen geleverd. Maar het gaat niet alleen om energieverbruik, het Havenbedrijf heeft ook aandacht voor waterkwaliteit. Zo zijn er maatregelen genomen om bijvoorbeeld bluswater niet in het oppervlaktewater te laten belanden. Door dat pakket maatregelen is juist het Havenbedrijf de eerste ontvanger van het BREEAM.NL Gebied 2018 certificaat.