Nieuwe generatie bomenzand

Artikel delen

Op basis van tweejarig onderzoek uitgevoerd door Terra Nostra, heeft Nationale Bomenbank een nieuwe generatie bomenzand ontwikkeld. Het nieuwe bomenzandmengsel draagt de passende naam Lifechar boomgarantzand®. Hierin wordt verwezen naar de stimulerende kracht van dit bomenzandmengsel op het bodemleven.

Bomenzand wordt sinds de jaren ‘80 toegepast in Nederland. Sindsdien is kennis en inzicht van de groeiplaatsen enorm toegenomen. Het traditionele bomenzand kent een lage voedingscapaciteit en weinig bodemleven. Eén van de basiselementen van de nieuwe generatie bomenzand is Biochar van Carbon Gold. Dit bomenzand ontstaat door pyrolyse van houtachtige FSC reststromen. Het houdt voedingsstoffen en water vast, vergroot het poriënvolume en biedt een leefomgeving voor bodemleven. Carbon Gold levert het bomenzand en heeft inmiddels tien jaar ervaring in Engeland opgedaan. Nationale Bomenbank is een samenwerking aangegaan met Carbon Gold voor de verdere ontwikkeling van toepassing van Biochar voor de Nederlandse markt.

Nationale Bomenbank
www.nationalebomenbank.nl