Metesco Nederland distributeur voor Imetrum Limited

Artikel delen

In de laboratoriumwereld wordt veelal gebruik gemaakt van optisch contactloos meten met resoluties in micrometers of nauwkeuriger. Deze techniek heeft Imetrum Limited toegepast op een nieuw en uniek optisch meetsystemen voor dynamisch meten aan kunstwerken zoals bruggen, tunnels en viaducten. Hiermee is het systeem is in staat om vanaf grote afstand beweging te monitoren tot op 0,01mm nauwkeurig.

Het systeem maakt beelden van een object waarbij pixelpatronen worden benut voor positieverplaatsing. Feitelijk de wijze waarmee men binnen laboratoria uiterst nauwkeurig stress meet. Geselecteerde pixels worden gevolgd, waarbij de verplaatsing op de sensor wordt gemeten en vastgelegd. Hierdoor is het mogelijk om contactloos meerpunts metingen uit te voeren. Afhankelijk van de opstelling kan er tot op 500 punten tegelijkertijd gemeten worden met een snelheid tot 500frames/sec. Ook is het mogelijk heatmaps te genereren van posities waar stress in een constructie bestaat of kan ontstaan.

Samenwerking bedrijven

Metesco is sinds enige tijd vertegenwoordiger voor Imetrum Limited in de Benelux, waar Metesco de producten voor Imetrum verhuurt, verkoopt en waar zij trainingen & metingen verzorgt. Imetrum is fabrikant van geavanceerde en gepatenteerde optische meetsystemen voor toepassing in o.a. civiele techniek en Universele Laboratorium testmachines & beproevingsbanken. Metesco verkoopt laboratorium trek- en drukbanken van het Duitse merk Hegewald & Peschke en verhuurt en verkoopt portable meetapparatuur en verzorgt metingen op locatie. Vanuit deze overlap is de logische stap gezet om elkaar te versterken door middel van een intensieve samenwerking op kennisgebied.

Voordelen

Doordat er gebruik maakt wordt van een hoogwaardige camera en lenzen kan er worden gemeten tot op grote afstand, waardoor er geen sprake is van stremming voor verkeer of omgeving. De kosten voor het treffen van voorzieningen zoals omleidingen, steigerbouw en plaatsing van sensoren én de langdurige periode aan voorbereiding van een meetproject vervallen bij toepassing van deze techniek. Metesco is in staat om binnen een halve dag resultaten aan te leveren met een nauwkeurigheid zoals gangbaar in laboratoria en desnoods op 100 punten tegelijk. Naast meten in de bouw ziet Metesco ook toepassingen in de uitlijntechniek en scheepsbouwtechniek en zoekt daarvoor samenwerkingspartners.

Introductie meetsysteem

Metesco houdt zich al langere tijd bezig in de techniek met data acquisitie en meetprojecten, maar ook met inspecties en monitoring. Binnenkort zal er gestart worden met een project waarbij er traditioneel en optisch gemeten zal worden aan een betonnen brugdek. Dit object zal worden (over)belast met 100 ton, waarna de meetgegevens worden gebruikt voor toetsing van de rekenkundige modellen. Voor meer informatie over het systeem kunt u zich richten tot Metesco Nederland BV, te Ridderkerk.