Zonnewegdek kampt met opstartproblemen

Artikel delen

Op 7 maart is op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Bij het zonnewegdek worden zonnepanelen geïntegreerd in het wegdek en wordt zonlicht op grote schaal omgezet in elektriciteit. Beide provincies gaan ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. Helaas is er een week na de feestelijke opening bij beide projecten al schade ontstaan aan de wegdekken.

De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). De techniek die leverancier SolaRoad daarvoor gebruikt is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie en is inmiddels dermate doorontwikkeld dat het nu toegepast kan worden op de rijbaan. Het SolaRoad-project is gerealiseerd in samenwerking met TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel.
De verwachte elektriciteitsopbrengst per 100 meter zonnewegdek ligt nu rond de 30.000 kWh per jaar. Die energie kan gebruikt voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens. Wanneer in de toekomst een derde van het totale Nederlandse wegennet (140.000 km) uit zonnewegdek zou bestaan, dan kunnen alle 9 miljoen auto’s gevoed worden vanuit een zonnewegdek.

Schade

Tijdens een reguliere inspectie op 13 maart zijn door een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland op een tweetal plaatsen beschadigingen geconstateerd aan het SolaRoad wegdek op de busbaan in Spijkenisse. Op twee plekken zit water onder de doorzichtige toplaag, waarbij op één van deze plekken twee stukjes toplaag van circa 10 x 10 cm zijn losgekomen van het wegdek. Omdat de precieze oorzaak van de schade nog niet bekend is en de schade zich zo snel na opening van de busbaan heeft voorgedaan, is uit voorzorg door de wegbeheerder PZH besloten het wegvak af te zetten. De schade vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de weggebruikers en het busverkeer loopt geen vertraging op.
Ook aan de SolaRoad parallelweg in Noord-Holland (N232) is op één plek water onder de doorzichtige toplaag geconstateerd. Ook daar zijn preventief verkeersmaatregelen genomen en rijplaten over het SolaRoad wegvak gelegd. Het verkeer kan het wegvak normaal gebruiken.

Het onderzoek naar de oorzaak, de eventuele consequenties en benodigde beheersmaatregelen is direct in gang gezet door het consortium dat deze pilot-projecten uitvoert. Het streven is om dit onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Meer informatie: www.solaroad.nl