Halvering inbouwdiepte ondergrondse watermanagementsystemen

Artikel delen

Halvering van de minimale inbouwdiepte van waterbergings- en infiltratiesystemen van 70 cm naar 38 cm onder straatpeil. Dat stelt Lapinus, onderdeel van de Rockwool Group, voor. Een inbouwdiepte van 38 cm is volgens de specialist technisch haalbaar, betrouwbaar en veilig, blijkt uit een onafhankelijke praktijktest die advies- ontwerp- en ingenieursbureau Kragten uitvoerde.

Kragten testte gedurende twaalf maanden de draagkracht van Rockflow, ingebouwd met een dekking van slechts 38 cm, onder een verharde weg. “De belasting in die periode bedraagt 500 vrachtauto’s; tussen de 10 en 20 ton per etmaal. Echter, er was geen enkele sprake van zetting”, concludeert Niels Tholen, adviseur infratechniek van Kragten. “De test toont aan wat wij op basis van laboratoriumonderzoek al vermoedden: dat een zandlaag van 32 cm, die doorgaans tussen het infiltratiesysteem en de wegfundering wordt aangelegd, niet noodzakelijk is”, vult Rob Driessen, business developer bij Lapinus aan. Dit maakt het volgens Driessen mogelijk om watermanagementsystemen toe te passen op plaatsen waar de ruimte nu te klein is, zoals bij een hoge grondwaterstand of ondiep liggende kabels en leidingen. Driessen: “Denk aan het westen van Nederland en plaatsen langs de grote rivieren. Voor zover bekend is Rockflow het enige systeem met een bufferend vermogen van meer dan 90%, dat op 38 cm onder straatpeil kan worden aangelegd. De meeste krattensystemen liggen op minimaal 70 cm.”

Testlocatie

De gemeente Meierijstad vroeg advies- ontwerp- en ingenieursbureau Kragten naar een oplossing voor waterberging- en infiltratie onder een provinciale weg in Erp, waar de grondwaterstand hoog is. Kragten adviseerde Rockflow toe te passen. “De gemeente was enthousiast, maar wilde, vanwege de nieuwigheid van het product, extra zekerheid over de draagkracht in de vorm van een proefproject”, licht Driessen toe. Omdat een testlocatie binnen de gemeente niet werd gevonden, week Kragten in samenspraak met Lapinus, uit naar een met vrachtauto’s druk bereden eigen weg op het terrein van Rockwool in Roermond.

Onder de weg zijn zeven proefvakken met Rockflow aangelegd. “We hebben drie verschillende druksterkten getest, op verschillende diepten: vijf pakketten liggen op 38 centimeter, één op 75 centimeter en één op 1 meter”, legt Niels Tholen van Kragten uit. “Ook hebben we de posities en dikte van de pakketten afgewisseld, want de ene situatie geeft meer zettingsrisico dan de ander. Zo liggen er pakketten onder de gehele rijbaan, sommigen lopen door tot onder het trottoir en een andere ligt onder maar één weghelft.”
Twaalf maanden lang reden er vrachtauto’s met een gewicht van tussen de 5 en 25 ton over de proefweg. Kragten monitorde de zetting driemaal gedurende het jaar op tientallen punten op en naast het wegdek. Hiervoor is zeer nauwkeurige meetapparatuur gebruikt. “De conclusie was telkens dat er geen sprake is van zetting, zelfs niet de kleinste millimeters”, aldus Niels Tholen.

De praktijktest bevestigt de resultaten van eerder laboratoriumonderzoek van Deltares naar de draagkracht van Rockflow. “Hierbij wordt zetting gemeten door met twee stempels duizenden keren op de steenwol-elementen te drukken. Deze cyclische tests zijn een versnelde manier om de draagkracht op lange termijn te onderzoeken.”

Lapinus, www.lapinus.com