Flexibele en intelligente afvalwaterpomp

Artikel delen

Het tekort aan water neemt toe, terwijl tegelijkertijd het vaste-stof-gehalte in afvalwater stijgt. Dat bemoeilijkt het transport van het afvalwater. Om ook in de toekomst de behandeling betrouwbaar en efficiënt te kunnen realiseren, ontwikkelde Wilo de nieuwe Wilo-Rexa SOLID-Q met Nexos intelligentie. De intelligente systeemoplossing leent zich bij uitstek voor afvalwater-pompstations.

De afvalwaterpomp is ontworpen voor het verpompen van onbehandeld afvalwater in middelgrote pompstations, zowel in natte als in droge opstelling. Met Nexos-intelligentie zijn systemen in staat om zonder tussenkomst van een operator intelligent te reageren op veranderingen in de omgeving. De pomp heeft een redundant uitgevoerde master-slave besturing. Bij een systeem van maximaal vier pompen wordt er één als master gekozen. Deze bevat de besturing en regelt het bedrijf. Omdat elke afzonderlijke pomp over dezelfde elektronica beschikt, kan iedere pomp worden ingezet voor systeembesturing. Als de master bijvoorbeeld voor onderhoudsdoeleinden wordt afgeschakeld, neemt één van de slave-pompen automatisch de besturing van het systeem over.
Andere elementen zijn de intelligente optimalisering van de energie-efficiëntie en de slimme detectiefunctie voor verstoppingen. De Nexos-intelligentie en de PLC-regelingsfuncties worden bij de Rexa SOLID-Q geüpload naar de Wilo-Digital-Data-Interface (DDI) die in de motorkop is geïnstalleerd. De complete besturingsintelligentie zit daarmee al in de pomp.

De Wilo-Digital-Data-Interface bevat de digitale Ethernet-interface alsmede een datalogger, digitaal identificatienummer en geïntegreerde trillingsmonitor. Besturing en bewaking – lokaal of remote – verlopen via een geïntegreerde webserver. Hierdoor is het systeem eenvoudig toegankelijk via een internet browser. In de geïntegreerde datalogger worden alle bedrijfsgegevens, zoals wikkeling- en lagertemperatuur, opgeslagen alsook gegevens van externe sensoren zoals vermogensgegevens van de omvormer of de vulstand van het pompstation. De gegevens kunnen via de webserver worden geëxporteerd voor verdere analyses of identificatie van storingsbronnen in geval van schade.

Wilo, www.wilo.nl