Nooit meer overbelading

Artikel delen

Met de zomer in het vooruitzicht zullen er straks aan de grenzen weer controles plaatsvinden van caravans en campers. Veel aandacht gaat daarbij uit naar overbelading. In 2018 meldde de ANWB dat dit in bijna de helft van de controles het geval was. En uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat gemiddeld 15-20% van de vrachtwagens overbeladen is. Een gevaarlijke en om verschillende redenen ook een dure aangelegenheid. Die simpel voorkomen kan worden.

De reden dat de politie sterk toeziet op overbelading is primair een veiligheidskwestie. Hoe zwaarder een voertuig, hoe langer de remweg en hoe eerder problemen bij het nemen van bochten. Nu het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn tussen 2016 en 2017 is gestegen van 1.000 naar bijna 1.500, een trend die zich in 2018 helaas voortzette (bron: STIMVA), wordt streng toegezien op ieder aspect van veilig rijden. Het gebruik van een mobiel of asociaal gedrag van medeweggebruikers in combinatie met overbelading telt dan dubbel.

Voorkom overbelading, bespaar kosten

Naast het aspect van veiligheid is er nog een belangrijke reden om het maximaal toegestane gewicht van auto, truck of aanhanger te respecteren. De boetes. Voor vrachtwagens kunnen die wel oplopen tot € 10.000,-. Maar ook voor campers en caravans kunnen de bedragen behoorlijk oplopen. Waar Nederland doorgaans een vrij ruime marge hanteert alvorens tot een boete over te gaan, zijn veel andere landen in Europa minder laconiek. Een land als Zwitserland hanteert 0% overschrijding van het maximaal toegestane gewicht. En boetes in Oostenrijk kunnen wel oplopen tot € 5.000,-.

Afgezien van de geldboete, zijn er nog twee redenen om het gewicht goed in de gaten te houden. Zo betekent staande gehouden worden met een te zwaar beladen voertuig niet verder mogen rijden. Een deel van de lading zal overgeheveld moeten worden totdat het maximale gewicht bereikt is. Een ongewenste situatie die behoorlijk tijdrovend kan zijn.
En ingeval het voertuig betrokken raakt bij een ongeval, kan de verzekeraar zich willen beroepen op het niet respecteren van de regels en daardoor niet willen opdraaien voor de kosten. Zelfs als de overbelading niet de oorzaak is van het ongeval.

Weight watchers voor voertuigen

Met een zogenaamde laadindicator kan het gewicht eenvoudig worden gecontroleerd. Deze geeft naast inzicht in het gewicht van het voertuig of aanhanger – en van onder meer shovels en kranen – ook aan of sprake is van overbelading. Dat is niet alleen zichtbaar voor de chauffeur, maar desgewenst ook voor de fleet owner. Die laatste kan zelfs een melding ontvangen op het moment dat één van de voertuigen of trailers te zwaar beladen is. En bij ieder laadpunt vastleggen wat het gewicht is. Dit alles voor meer veiligheid, zuiniger rijden, minder slijtage en het voorkomen van boetes.

Transscope, www.transscope.nl