Biologische bodemversteviging in havengebied Toronto

Artikel delen

Groundwater Technology uit Rotterdam, specialist in creatieve oplossingen voor complexe bodemproblemen, voert in opdracht van Waterfront Toronto een pilotproject uit waarbij slappe grond van het oude havengebied wordt verstevigd door biologische processen. Natuurlijke bodembacteriën zorgen dat de grond wordt verkit, vergelijkbaar met kalkzandsteen.

Monster van behandelde grond.

Deze innovatieve techniek wordt door Groundwater Technology toegepast en doorontwikkeld in de praktijk in samenwerking met Deltares, TU Delft en het Center for Bio-mediated and Bio-inspired Geotechnics van de Arizona State University. Het oude havengebied van de Canadese stad Toronto, het Waterfront, zal binnen een aantal jaren worden herontwikkeld tot een bruisend nieuw stadsdeel, dat de stad met het water verbindt. “De ondergrond van dit gebied is veel te slap voor herontwikkeling”, legt Yvo Veenis, directeur van Groundwater Technology uit. “Het verstevigen van de grond voor herontwikkeling is enorm kostbaar. Standaard technieken om grond te verstevigen, bestaan vaak uit het voorbelasten met enorme hoeveelheden zand of het vermengen met cement, wat slecht is voor het milieu.”

Ook Nederland kent deze problematiek van een slappe ondergrond. Amsterdam luidt inmiddels de noodklok om instabiele kademuren op korte termijn aan te pakken, om te voorkomen dat de kademuren afbrokkelen en flinke gaten in het wegdek ontstaan. “Deze problematiek geldt niet alleen voor de Amsterdamse kademuren, maar voor wegen in het algemeen in verstedelijkte gebieden die zwaar worden belast door vrachtverkeer.”

Locatie Toronto.