Normontwerp rioolrenovatietechnieken ter commentaar

Artikel delen

NEN heeft Ontwerp NEN 7801:2019 ‘Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van liningtechnieken’ ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen commentaar op het normontwerp indienen tot 15 februari 2020.

Ontwerp NEN 7801 beschrijft een selectie van de in Nederland meest toegepaste methoden en werkwijzen zoals die in NEN-EN 15885 zijn vermeld. Het document is van toepassing op het ondergrondse inzamel- en transportsysteem voor afvalwater (buitenriolering) onder vrij verval (max. 0,5 bar).
Het document is onder supervisie van de normcommissie ‘Afvalwatertechniek’ opgesteld in de NEN werkgroep ‘Rioolrenovatie’, waarin adviseurs, producenten, uitvoerende partijen en kennisinstellingen zitting hebben.

Aanleiding

Voor het ontwerpen van rioolrenovatie in Nederland worden verschillende buitenlandse (Duitse) praktijkrichtlijnen gehanteerd. Er bestaan ook meerdere CEN- en ISO-normen, die op diverse abstractieniveaus dit onderwerp behandelen. Die normen zijn in Nederland onvoldoende bekend, maar wel van toepassing. Bij opdrachtgevers, toeleveranciers en dienstverleners van rioolrenovatie is de wens om te komen tot standaardisatie van rioolrenovatie in Nederland. Er bleek behoefte aan een integrale koepelnorm. Ontwerp NEN 7801 is de invulling daarvan.

Commentaar

Belanghebbenden kunnen tot 15 februari 2020 dit normontwerp inzien en reageren via normontwerpen.nen.nl. De NEN werkgroep ‘Rioolrenovatie’ buigt zich vervolgens over de ontvangen respons.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Afvalwatertechniek’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van systeem- en productnormen voor de installatie, aanleg en herstel van transportleidingen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Voor dit normontwerp is een specifieke werkgroep ‘Rioolrenovatie’ ingericht. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie of werkgroep een mail naar bi@nen.nl

Meer informatie

Voor algemene informatie over deze norm: NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.