Norm ‘Buitenriolering’ wordt ingetrokken

Artikel delen

De Nederlandse norm NEN 3399, wordt ingetrokken. Het gaat om het classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten bij de buitenriolering. De norm biedt te weinig keuzemogelijkheden om van waarde te zijn voor marktpartijen. NEN 3399 wordt per eind 2019 vervangen door NEN-EN 13508-2.

Stichting RIONED en NEN hebben sinds 2017 opmerkingen ontvangen over het gebruik van NEN 3399 in de praktijk. Dit was een reden voor Stichting RIONED om de normcommissie Afvalwatertechniek te adviseren om de norm in te trekken en te vervangen door NEN-EN 13508-2.

Gebruik van NEN 3399

Stichting RIONED heeft samen met een aantal stakeholders een analyse verricht naar het gebruik van NEN 3399:2015. De volgende conclusies zijn hieruit gekomen:

  • Marktpartijen zijn het niet allemaal eens met de norm uit 2015.
  • Gemeenten begrijpen de keuzemogelijkheden in de norm niet.
  • Gemeenten willen de minimumvariant zoals die in de norm beschreven is niet, omdat hun vaste manier van strategische analyse op basis van ingrijpmaatstaven hierdoor niet meer klopt.
  • Grote gemeenten hebben behoefte aan meer detailresultaten (op basis van meten/schatten van toestandsaspecten), terwijl de inspecteurs daarvoor niet opgeleid zijn en de inspectiesoftware daartoe niet geschikt is.

De betrokken stakeholders (gemeenten, adviesbureaus en inspectiebedrijven inclusief koepelorganisaties Stichting RIONED en Vereniging Afvalbedrijven) hebben op basis van de analyse aangegeven dat de Europese norm NEN-EN 13508-2+A1:2011 als uitgangspunt voor inspecties gebruikt moet worden.

Toepassing van NEN-EN 13508-2

Op basis van NEN-EN 13508-2 gaan inspecteurs in detail waarnemen en toestandsaspecten registreren. Vervolgens kunnen de beheerders classificeren en op basis daarvan strategisch en tactisch plannen. Doordat de inspectieresultaten gedetailleerder zijn, is een betere filtering van resultaten mogelijk. Er is gekozen om vóór de officiële intrekking, dit besluit van de normcommissie naar de markt te communiceren.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 283 of e-mail bi@nen.nl.