Botsveilige afscherming van obstakels naast rijbaan

Artikel delen

Om te voorkomen dat voertuigen die van de weg raken tegen obstakels vlak naast de rijbaan rijden, dienen deze obstakels op voldoende afstand van de rijstrook te staan. Tegen deze berminrichtingseis lopen wegenbouwers aan bij de aanleg van nieuwe wegen en verbredingen van bestaande wegen. Obstakels die echter niet verder naar buiten verplaatst maar ook niet verwijderd kunnen worden, moeten ‘botsveilig’ zijn. Denk hierbij aan bepaalde type lichtmasten. Als dit niet mogelijk is, moeten deze obstakels veilig afgeschermd worden met een voertuigkering.

DB 80 AS-E opgesteld in uitgefreesde asfalttoplaag om verplaatsing bij een aanrijding te voorkomen.

De ruimte tussen de voertuigkering en het obstakel moet groter zijn dan de verplaatsing die optreedt bij de botsproef met het zware voertuig volgens NEN EN 1317-2 (Prestatieklasse H2 – bus van 13000 kg of prestatieklasse H4b – vrachtauto van 38000 kg). De afschermingsconstructie moet verhinderen dat voertuigen van de weg raken en tegen het obstakel aanrijden. Bovendien moeten zij het voertuig veilig keren met zo min mogelijk schade voor de inzittenden (max. ASI A of ASI B).

Volgens de huidige normering zijn zeer veel bestaande obstakels langs onze wegen onvoldoende afgeschermd. Denk bijvoorbeeld aan lichtmasten die niet botsveilig zijn, pijlers van viaducten, toegangen van tunnels en staanders van matrixborden. Standaard geleiderail- systemen en vrij opgestelde betonbarriers voldoen niet vanwege de té grote verplaatsing bij een aanrijding.

DB 80 AS-E wordt aangegoten met gietmortel om de starre opstelling te garanderen conform NEN EN 1317-2.

DELTABLOC heeft voor deze risicolocaties een speciaal productenpakket ontwikkeld. Deze star of half star opgestelde systemen verplaatsen niet of zeer gering waardoor obstakels, die niet verplaatst kunnen worden, tóch veilig afgeschermd worden. Deze systemen worden in de asfalttoplaag opgenomen of in de ondergrond verankerd voor zowel prestatieklasse H2 als H4b.

Deltabloc
www.deltabloc.com/nl