Tien vragen voor de grond-, weg- en waterbouw

Artikel delen

Duurzaamheid is een ruim begrip geworden want voor bijna alles wordt het woordje ‘duurzaam’ geplakt. Als we niet uitkijken wordt ‘circulariteit’ het volgende containerbegrip dat nietszeggend is. Hoe beoordeelt u of u de juiste keuze maakt bij aanschaf van een product in de GWW? Worden beloftes onderbouwd met onafhankelijke keuringen of schriftelijke garanties, of zijn het alleen maar mooie woorden?

Tien vragen die iedereen zich zou moeten stellen voordat hij iets voor de GWW koopt:

1 | Hoe is een verwachte levensduur van het product onderbouwd?

 • Zijn er langdurige referentieprojecten?
 • Worden er schriftelijke garanties gegeven op de levensduur van het product?
 • Heeft u deze garantie-bepalingen in uw bezit om te kijken wat de garanties daadwerkelijk inhouden?

2 | Hoe borgt u dat het hout dat u toepast uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen komt?

 • Heeft uw leverancier een geldige Chain of Custody (CoC) certificering volgens FSC, PEFC of STIP?
 • Is op de factuur de ‘claim’ van het geleverde hout vermeld, samen met het COC-nummer?

3 | Is een eventuele uiting van ‘circulariteit’ getoetst door een onafhankelijke partij, door bijvoorbeeld een cradle to cradle certificering?

– Kunnen de verschillende materialen eenvoudig worden gescheiden om opnieuw gebruikt of gerecycled te worden?
– Wat gaat u bijvoorbeeld doen met de oude beschoeiing / damwand als deze vervangen moet worden ?
– Is er een terugname en/of recycling garantie met de fabrikant / leverancier afgesproken?
– Zijn er kosten te verwachten voor het afvoeren, respectievelijk storten van het materiaal na de gebruiksfase ?

Kunststof oeverbeschoeiing.

4  | Het is bekend dat er stoffen uit kunststoffen kunnen uitlogen, zoals weekmakers.

 • Hoe heeft de fabrikant geborgd dat bij gerecycled materiaal de juiste kunststofgranulaten worden aangevoerd en dat er dus geen schadelijke stoffen zijn uitgeloogd?
 • Is er hiervoor een kwaliteitsborging?
 • Wordt dit getoetst door een onafhankelijk instituut?

5  | Kunnen er delen van het materiaal loskomen (bij montage, klepelmaaier, veegboot) en zijn deze schadelijk voor het milieu?

 • Wat zijn de instructies bij montage met betrekking tot zaag- en boorafval?

6 |  Kan de constructie en/of materiaal makkelijk gerepareerd worden en faciliteert de leverancier hierin ?

7 | Zijn bevestigingsmiddelen en andere secundaire materialen getoetst op mogelijke schade voor het milieu, zoals corrosie van metalen, zink-erosie, antislip, folies, verven en lijmen?

8 | Is het gedrag van het materiaal tijdens de toepassing bekend? – Levensduur bij grond-watercontact?

 • Vorstgevoeligheid?
 • Zonlicht / temperatuur gevoeligheid?
 • Erosie?
 • Vuilaanhechting?

Duurzaam houten bedekking op damwand van staal.

9 | Is er bekend wat de verborgen milieukosten zijn van het product?

 • Is het product opgenomen in de Nationale Milieu Database?

10  | an het product eventueel achtergelaten worden in de natuur, doordat het biologisch afbreekbaar is?