Helderheid in woud aan certificaten

Artikel delen

Het totaal aan certificaten voor verschillende type werk- en bedrijfsvoering in de GWW is aanzienlijk en blijft tot op de dag van vandaag groeien. Aannemers zijn door eisen bij aanbestedingen genoodzaakt een breed scala aan certificaten te verkrijgen om zich te kunnen voorzien van werk. Vooral voor MKB-bedrijven lopen de kosten om het brede scala aan certificaten te verkrijgen en te behouden hoog op. MKB INFRA heeft op haar website een advies geplaatst van de Commissie Duurzaamheid & Innovatie ter vereenvoudiging van certificering.

In aanbestedingen wordt in toenemende mate een grote hoeveelheid certificaten geëist. De steeds langer wordende reeks certificaten brengt onduidelijkheid en onwetendheid in de vraag naar certificaten in aanbestedingen. Hierdoor komt het voor dat certificaten gevraagd worden die niet direct relevant zijn voor de desbetreffende aanbesteding. Daarnaast schiet de monitoring tekort hoe er conform het certificaat gewerkt zou moeten worden. Ook de kennis dat bij sommige certificaten ook een opdrachtgeversinzet vereist is, ontbreekt.
Het document ‘Certificaten in de GWW, door de bomen het bos weer zien’ geeft een zienswijze en advies welke certificaten relevant zijn bij de meest herkenbare types werken en hoe die in de aanbestedingsleidraad opgenomen moeten worden. Hiermee wordt bereikt dat in aanbestedingen uitsluitend bepaalde certificaten geëist worden die op een bepaald type werk van toepassing of relevant zijn. Zo wordt voorkomen dat in de aanbestedingsleidraad onnodig bepaalde certificaten gebruikt worden als selectiecriterium, terwijl het type werk of de omvang van het werk dat niet noodzakelijk maakt.

Typen certificaten

Diverse typen certificaten komen in het advies aan bod:

  • Bijkomende certificaten bij aanbestedingen: denk aan aanbestedingen waarbij een bepaalde ambitie is gesteld, zoals aanpassingen in gas- en leidingwerk, CO2-reductie, MVO en veiligheid.
  • Straatwerk.
  • Aanleggen asfalt.
  • Drukloze rioolreparatie.
  • Bodemsanering.
  • Tijdelijk uitplaatsen grond.
  • Monsters nemen.

U vindt het advies op www.mkb-infra.nl/vereenvoudigde-uitvraag-certificaten-gww