Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer

Artikel delen

Vanuit de Green Deal Sportvelden is een Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer ontwikkeld. Deze handreiking moet sportveldbeheerders, (hoofd)greenkeepers en terreinbeheerders handvatten bieden voor chemievrij beheer van sport- en golfgras.

Bij het beheer en onderhoud van sportgras kunnen plagen, ziekten of onkruid leiden tot situaties waarbij het uitoefenen van de sport niet langer verantwoord is. In die situaties is het gebruik van pesticiden veelal een redmiddel.
De Green Deal Sportvelden is er op gericht om te komen tot een beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor is het nodig dat beheer en onderhoud zodanig uit te voeren dat plagen, ziekten en onkruid geen kans krijgen. Om plagen, ziekten en onkruid te kunnen weren, is het nodig te weten in welke omstandigheden zij kunnen ontstaan en uitbreiden. De Handreiking pesticidenvrij sportgrasbeheer geeft de beheerder informatie over de mogelijkheden om onkruiden, ziekten en plagen in sportgrasvelden te voorkomen en te bestrijden, zonder inzet van pesticiden.

Zoveel mogelijk is geprobeerd generieke maatregelen, die bijdragen aan hoogwaardig sportgras, te beschrijven. Enkele onkruiden, ziekten en plagen vereisen een meer soort specifieke aanpak. In de handreiking wordt dieper ingegaan op de redenen waarom en onder welke omstandigheden onkruiden, ziekten en plagen zich in de grasmat manifesteren. Deze achtergrond verklaart de werking van bepaalde maatregelen, maar is ook bedoeld als bijdrage aan verdere innovatie van methoden en technieken.

Handreiking gratis downloaden? Ga naar www.vhg.org. In het zoekvak vult u in: ‘sportgrasbeheer’.